Landsbesluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 134
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 29-09-2023
Datum inwerktreding: 01-01-1996
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


LANDSBESLUIT van de 29ste september 2023, no. 23/2017, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1 januari 1996 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 134 (GT) n.v.t.

Artikel 1

De aansprakelijkheid van het Land of de houder van de concessie, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen sterkt zich niet verder uit dan tot:
a. een bedrag van twee miljoen gulden per gebeurtenis bij schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel;
b. een bedrag van twee miljoen gulden per gebeurtenis bij schade als gevolg van een handelen in strijd met de artike¬len 390, 390 bis en 391 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen;
c. een bedrag van vijfduizend gulden per benadeelde bij schade als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onderdeel c, van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzie¬ningen, met een maximum van twee miljoen gulden per gebeurtenis.

Artikel 2

Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1 meer dan een vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan worden de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan voldaan.

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit limite­ring aansprakelijkheid telecommunicatie.

Naar boven