LANDSBESLUIT van de 10de november 2022, no. 22/2114, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 10de november 2022, no. 22/2114, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 7
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 10-11-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX.8a Personeel)


LANDSBESLUIT van de 10de november 2022, no. 22/2114, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2022, no. 7 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. Personen, die niet schrijven kunnen en die verzoekschriften wensen in te dienen bij de bevoegde macht, kunnen zich met het verzoekschrift vervoegen bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.
  2. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn kan ambtenaren aanwijzen, die namens hem de in deze landsverordening bedoelde tussenkomst zullen verlenen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde ambtenaar zal, na voorlezing en bekendmaking aan de adressanten van de inhoud van het verzoekschrift, hun vragen of het hun verlangen is, het verzoekschrift zo bij de bevoegde macht, aan welke het gericht is, in te dienen. Bij bevestigende beantwoording stelt de ambtenaar aan de voet van het verzoekschrift een verklaring, luidende:

“De ondergetekende verklaart, dat voor hem is verschenen een persoon, die volgens zijn/haar verklaring en de verklaring van de getuigen:
(naam en voornamen) en (naam en voornamen)
is genaamd: (naam en voornamen) wonende in Curaçao, die te kennen gaf niet te kunnen schrijven en mitsdien zijn tussenkomst tot het indienen van bovenstaand verzoekschrift verzocht.

 

……………….…………………………………………………..

(Curaçao)                               (datum)

De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, eventueel:

namens deze,……………………… (functie)”.

Artikel 3

De ambtenaar draagt, na afgifte aan de adressant van een gedagtekend en ondertekend bewijs van ontvangst, zorg voor de verzending van het verzoekschrift aan de bevoegde macht, aan welke het gericht is.

Artikel 4

De in deze landsverordening bedoelde tussenkomst geschiedt kosteloos en de in artikel 3 bedoelde bewijzen van ontvangst zijn vrij van zegel.

Artikel 5

Tot gelijke tussenkomst en op de voet van de bepalingen van deze landsverordening zijn, ingeval de belanghebbenden niet schrijven kunnen en hun handtekening vereist wordt, bevoegd de notarissen en griffiers bij de rechterlijke macht, voor zoveel betreft akten tot hun dienst behorende.

Artikel 6

(vervallen)

 

***

Naar boven