LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1920, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van den 16den Februari 1939, tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1920, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van den 16den Februari 1939, tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 115
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 11-09-2023
Datum inwerktreding: 23-02-1939
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1920, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van den 16den Februari 1939, tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
23-02-1939 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 115 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. De Gouverneur kan bij besluit bepalen, dat de uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal, van een bij dat besluit te bepalen tijdstip af, tijdelijk wordt verboden, behoudens hiervan door of vanwege de Gouverneur in bepaalde gevallen te verlenen ontheffing. Het besluit behoudt zijn geldigheid tot het door de Gouverneur wordt ingetrokken, welke intrekking in het blad, waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst, wordt bekend gemaakt.
  2. Na het nemen van een besluit als bedoeld in het vorige lid, wordt onverwijld door de Gouverneur een ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging van dat besluit aan de Staten ter goedkeuring aangeboden.
  3. Indien het ontwerp wordt ingetrokken wordt eveneens het besluit onverwijld ingetrokken.

Artikel 2

  1. Hij, die in strijd handelt met een verbod als bedoeld in het voorgaand artikel, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.
  2. De gouden munt of het goud-muntmateriaal kan worden verbeurd verklaard.
  3. Feiten, bij dit artikel strafbaar gesteld, worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

(vervallen)

Naar boven