LANDSBESLUIT van de 14de april 2022, no 22/509, houdende inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 14de april 2022, no 22/509, houdende inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 34
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 14-04-2022
Datum inwerktreding: 11-05-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding; erediensten)


LANDSBESLUIT van de 14de april 2022, no 22/509, houdende inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
11 mei 2022 1 januari 2022 n.v.t. Inwerkingtreding  artikelen. 1, onderdelen d, h, j en l, 2, tweede lid, 4, 5, 6, 9, 14, eerste en vierde lid, 24, 25, 26, eerste lid, 30, derde lid, 31, aanhef en onderdelen b, f, g, h, j, en k en tweede lid, 32, 34, 36, 37, eerste tot en met derde lid, 39, 41, 42, vierde lid, 48, 49, 56, 61, 62, 63, eerste en tweede lid, derde lid, aanhef en onderdelen d en e, vierde lid, onderdelen b, c en d, 64, aanhef en onderdelen b en e, 66, 67, 69 en 70 van de Lv. SBO en educatie (P.B. 2008, no. 84) P.B. 2022, no. 34 n.v.t.

Artikel 1

De artikelen 1, onderdelen d, h, j en l, 2, tweede lid, 4, 5, 6, 9, 14, eerste en vierde lid, 24, 25, 26, eerste lid, 30, derde lid, 31, aanhef en onderdelen b, f, g, h, j, en k en tweede lid, 32, 34, 36, 37, eerste tot en met derde lid, 39, 41, 42, vierde lid, 48, 49, 56, 61, 62, 63, eerste en tweede lid, derde lid, aanhef en onderdelen d en e, vierde lid, onderdelen b, c en d, 64, aanhef en onderdelen b en e, 66, 67, 69 en 70 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie, treden in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit landsbesluit en werken terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 2

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Naar boven