LANDSBESLUIT van de 27ste juli 2023, no. 23/1616, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 24ste december 1971 no. 14, houdende vaststelling van de verhouding van de Nederlands-Antilliaanse gulden ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 27ste juli 2023, no. 23/1616, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 24ste december 1971 no. 14, houdende vaststelling van de verhouding van de Nederlands-Antilliaanse gulden ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 92
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 27-07-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 27ste juli 2023, no. 23/1616, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 24ste december 1971 no. 14, houdende vaststelling van de verhouding van de Nederlands-Antilliaanse gulden ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 92 (GT) n.v.t.

I. Gerekend te zijn ingegaan 23 december 1971 de officiële pariteit van de Nederlands-Antilliaanse gulden vast te stellen op NAf 1,790 per dollar van de Verenigde Staten van Amerika.
II. Te bepalen:
a. dat de koersen voor het deviezenverkeer in Curaçao van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika voor de overname of de ter beschikkingstelling van buitenlandse waarden zullen worden vastgesteld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten binnen een schommelingsmarge van 2 ¼ (twee en een kwart) procent rondom de pariteit zoals gesteld sub I;
b. dat de koersen van de overige valuta door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten worden vastgesteld met inachtneming van het gestelde sub I en II onder a;
c. (vervallen)
d. (vervallen)

 

Naar boven