Landsbesluit van de 29ste juli 1999, no. 17, ter uitvoering van artikel 6, vierde lid, van de Landsverordening APNA (P.B. 1997, no. 311) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit van de 29ste juli 1999, no. 17, ter uitvoering van artikel 6, vierde lid, van de Landsverordening APNA (P.B. 1997, no. 311)

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 33
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no.23/508, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 29ste juli 1999, no. 17, ter uitvoering van artikel 6, vierde lid, van de Landsverordening APNA (P.B. 1997, no. 311)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 33 (GT) n.v.t.

 

Artikel 1

Aan de secretaris van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao wordt voor zijn werkzaamheden als zodanig en aan vacatiegeld, indien en voor zover zijn werkzaamheden buiten de voor hem geldende normale werktijden vallen, een vergoeding toegekend van in totaal NAf 500,– (zegge: vijfhonderd gulden) per maand.

Artikel 2

(vervallen)

 

Artikel 3

 (vervallen)

 

Naar boven