Landsbesluit vaststelling vergoeding bestuur APC - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit vaststelling vergoeding bestuur APC

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 48
Categorie: Landsbesluit Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 13-04-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel (P.B.) )


LANDSBESLUIT van de 13de april 2023, no. 23/1033, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 18de april 2000, no. 4, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening APNA (P.B. 1997, no. 311)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 48 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. Aan de voorzitter van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao wordt voor zijn werkzaamheden en aan vacatiegeld een vergoeding toegekend van in totaal NAf 2.609, — (zegge: tweeduizend zeshonderd negen gulden) per maand.
  2. Aan het bestuurslid van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao dat door het bestuur is aangewezen om gezamenlijk met de voorzitter het fonds in en buiten rechte te vertegenwoordigen en aan het bestuurslid dat door het bestuur is aangewezen als voorzitter van het audit committee, wordt voor zijn werkzaamheden en aan vacatiegeld een vergoeding toegekend van in totaal NAf 1.305, — (zegge: duizend driehonderd vijf gulden) per maand.
  3. Aan het bestuurslid van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao dat door het bestuur is aangewezen als waarnemend voorzitter van het bestuur van het fonds en aan het bestuurslid dat door het bestuur is aangewezen als lid van het audit committee, wordt voor zijn werkzaamheden en aan vacatiegeld een vergoeding toegekend van in totaal NAf. 1.200, — (zegge duizend tweehonderd gulden) per maand.
  4. Aan het bestuurslid van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao dat door het bestuur is aangewezen als waarnemer van het bestuurslid dat tezamen met de voorzitter het fonds in en buiten rechte vertegenwoordigt, wordt voor zijn werkzaamheden en aan vaca-tiegeld een vergoeding toegekend van in totaal NAf 1.148, — (zegge: duizend honderd achtenveertig gulden) per maand.
  5. Aan de overige bestuursleden van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao wordt voor hun werkzaamheden en aan vacatiegeld een vergoeding toegekend van in totaal NAf 1.044, — (zegge: duizend vierenveertig gulden) per maand.

Artikel 2

(vervallen)

Artikel 3

(vervallen)

***

Naar boven