Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 28
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 15-03-2022
Datum inwerktreding: 24-03-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


LANDSVERORDENING van de 15de maart 2022, houdende goedkeuring van de overeenkomst met Global Metals N.V. met een looptijd van tien jaar voor het beheren en exploiteren van betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda (Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
24-3-2022 1-2-2010 n.v.t. moederregeling P.B. 2022, no. 28 2018-2019-145

Artikel 1

Goedgekeurd wordt dat in het landsbelang de openbare rechtspersoon Curaçao een overeenkomst met een looptijd van tien jaar aangaat met Global Metals N.V. strekkende tot beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen en terreinen in Punda en Otrobanda conform het bestek genaamd “Bestek beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen en terreinen in Punda en Otrobanda, Willemstad, Curaçao”, bestek SSV, no. 2007-1.

Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2010.

Artikel 3

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.

Naar boven