Ministeriële regeling aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 77
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 06-07-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 6de juli 2022, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Beschikking aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2022, no. 77 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. De Bank legt jaarlijks vóór 1 december aan iedere natura-uitvaartverzekeraar een aanslag op ter dekking van de kosten voor haar verbonden aan de uitvoering van het Besluit Natura-uitvaartverzekeraars.
  2. Het bedrag van de aanslag bestaat uit:
    a. een vast bedrag van NAf 1.000,–; en
    b. een variabel bedrag dat 0,25 promille van het balanstotaal van de natura-uitvaartverzekeraar van het voorgaande boekjaar bedraagt.
  3. Indien een natura-uitvaartverzekeraar naar het oordeel van de Bank bijzondere aandacht vereist, kan de Bank deze natura-uitvaartverzekeraar op basis van een urenregistratie, in aanvulling op het tweede lid, hiervoor een bedrag van NAf 150,– per uur in rekening brengen. Hiervan stelt de Bank de natura-uitvaartverzekeraar vooraf in kennis.

Artikel 2

Aan de natura-uitvaartverzekeraar die zich na 1 januari van het lopende jaar bij de Bank heeft aangemeld, wordt het bedrag van de aanslag, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, naar evenredigheid van het aantal maanden van het jaar dat de natura-uitvaartverzekeraar staat geregistreerd bij de Bank, in rekening gebracht.

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

De ministeriële regeling wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als: Ministeriële regeling aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars.

Naar boven