Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse winstbelastingregimes - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse winstbelastingregimes

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 88
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 13-08-2020
Datum inwerktreding: 01-09-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV BELASTINGEN)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 13de augustus 2020 ter uitvoering van artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940

Artikel 1

De lidstaten van de Europese Unie en de daarmee gelijkgestelde ultraperifere gebieden van de Europese Unie, alsmede de Staten die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), worden geacht een winstbelastingregime te hebben dat vergelijkbaar is met de Curaçaose winstbelasting.

 

Artikel 2

In geval dividenden worden uitgekeerd door een vennootschap als bedoeld in artikel 1A, tiende lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en het van toepassing zijnde winstbelastingregime voorziet in een nominaal belastingtarief dat minder bedraagt dan 10 procent, wordt dat winstbelastingregime enkel geacht vergelijkbaar te zijn met de Curaçaose winstbelasting, indien de vennootschap is gevestigd in een staat waarmee Curaçao een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, welke in werking is getreden en het van toepassing zijnde belastingregime niet is uitgesloten voor de toepassing van het verdrag.

 

Artikel 3

De Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse winstbelastingregimes.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

 

Naar boven