Ministeriële regeling APIS 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling APIS 2020

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 01-01-2021
Publicatienummer: P.B. 2019, no. 68
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 29-10-2019
Datum inwerktreding: 01-01-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste oktober 2019 ter uitvoering van artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden (Ministeriële regeling APIS 2020)

Artikel 1

  1. Voor transfer-passagiers is het bedrag van de APIS US$ 1.32 per passagier, ongeacht zijn bestemming.
  2. Voor vertrekkende passagiers van en naar Curaçao is het bedrag van de APIS US$ 1.32 per passagier.
  3. De in dit artikel genoemde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens.

Artikel 2

Op passagiers die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze ministeriële regeling reeds passagiersfaciliteitengelden hebben voldaan voor vluchten die tot drie maanden na bedoeld tijdstip worden uitgevoerd, is deze ministeriële regeling niet van toepassing.

Artikel 3

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en komt te vervallen met ingang van 1 januari 2021 indien op die datum de Landsverordening Advance Passenger Information System niet inwerking is getreden.

Artikel 4

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling APIS 2020.

Naar boven