Ministeriële regeling dringende redenen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling dringende redenen

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 16-11-2017
Publicatienummer: P.B. 2017, no. 61
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Onderwerp(en): Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Dringende redenen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 21-07-2017
Datum inwerktreding: 27-07-2017
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 21ste juli 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen)

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

1-1-2019

16-11-2017

Nieuwe regeling

P.B. 2017, no. 61

16-11-2017

Intrekking

P.B. 2017, no. 95

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 30, vierde lid, derde volzin, van de landsverordening wordt als dringende reden de “second round of the Phase 2 review” van de Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes aangemerkt.

Artikel 2

  1. Indien er sprake is van dringende reden als bedoeld in artikel 1, stelt de minister degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Curaçao woont of is gevestigd, schriftelijk in kennis van zijn voornemen om tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen over te gaan.
  2. Na ontvangst van goedkeuring van degene als bedoeld in het eerste lid, om onmiddellijk tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen over te gaan, kan de minister besluiten om onmiddellijk tot inwilliging van het verzoek over te gaan.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling dringende redenen.

Naar boven