MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 28ste april 2021 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 3de januari 1961, no. 3 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht – en Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 28ste april 2021 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 3de januari 1961, no. 3 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht – en Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17)

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 46
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 28-04-2021
Datum inwerktreding: 28-04-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII OPENBARE GEZONDHEID)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 28ste april 2021 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 3de januari 1961, no. 3 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht – en Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17)

Artikel I

Artikel I van de Ministeriële Beschikking van de 3de januari 1961, no. 3 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht – en Keuringsverordening 1933 komt te luiden:

I. De in- en doorvoer te verbieden van levende geiten, schapen, varkens en vleesproducten daarvan, alsmede van veevoeder en mesten, afkomstig uit landen op het vasteland van Zuid-Amerika, met uitzondering van varkensvlees en vleesproducten uit Brazilië, mits de slachthuizen, uitsnijderijen, opslag-, ver- en bewerkingsbedrijven die goedgekeurd zijn door de uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken, zomede met uitzondering van schapen- en geitenvlees afkomstig uit het land Argentinië mits de slachthuizen, uitsnijderijen, opslag, ver- en bewerkingsbedrijven goedgekeurd zijn door de uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken.

Artikel II

De Ministeriële Beschikking van de 25ste oktober 1978 ter uitvoering van artikel 5A van de Slacht- en Keuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no. 17) wordt ingetrokken.

Artikel III

Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Naar boven