MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste april 2021 ter uitvoering van artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. en artikel 22, tweede lid, het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste april 2021 ter uitvoering van artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. en artikel 22, tweede lid, het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 62
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 30-04-2021
Datum inwerktreding: 27-05-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste april 2021 ter uitvoering van artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. en artikel 22, tweede lid, het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.

Artikel 1

Herkansingen centrale examens vwo en havo 2021

  1. In afwijking van artikel 41, eerste lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. hebben de kandidaten in het schooljaar 2020-2021 recht om in drie vakken herkansing te doen.
  2. In afwijking van artikel 27, tweede lid, onderdeel a van het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. hebben de kandidaten in het schooljaar 2020-2021 recht om in drie vakken herkansing te doen.

Artikel 2

Vaststelling van de uitslag van eindexamens v.w.o en h.a.v.o.

Onverminderd het bepaalde in artikel 36, derde lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de definitieve uitslag het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten door de kandidaat, met dien verstande:
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt;
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een kandidaat hierdoor kan slagen;
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld met inbegrip van het resultaat van het vak dat buiten beschouwing is gelaten;
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten beschouwing worden gelaten;
e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing is op kandidaten voor wie in het schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald.

Artikel 3

Vaststelling van de uitslag van landsexamens v.w.o. en h.a.v.o.

Onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de uitslag het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten, met dien verstande:
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt;
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een kandidaat hierdoor kan slagen;
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld dus ook het resultaat van het vak dat buiten beschouwing is gelaten;
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten beschouwing worden gelaten;
e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing is op kandidaten voor wie in het schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald.

Artikel 4

Examens vsbo 2021

  1. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal examen voor het sectorprogramma van de praktisch kadergerichte leerweg en de praktisch basisgerichte leerweg.
  2. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal examen voor de vakken Nederlands, Mens en Maatschappij 1,2 en Nask1 van de praktisch kadergerichte leerweg en de praktisch basisgerichte leerweg.
  3. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal examen voor de vakken Papiamentu, Mens en Maatschappij 1,2, Nask1 en Nask2 van de theoretisch kadergerichte leerweg.

Artikel 5

Cijferbepaling sectorprogramma vsbo

In afwijking van artikel 35, tweede lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de praktisch basisgerichte leerweg door het gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het centraal praktijkexamen bepaald, waarbij het cijfer voor het schoolexamen tweemaal wordt meegerekend en het cijfer voor het centraal praktijkexamen éénmaal.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 11 maart 2021 en vervalt op 31 juli 2021.

Artikel 7

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. schooljaar 2020-2021.

Naar boven