Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2024 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2024

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 114
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 21-09-2023
Datum inwerktreding: 01-01-2024
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 21ste september 2023 ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden

Datum inwerking­

treding

Terugwerken­de kracht tot en met Datum ingetrokken/ Overgangs­regeling Betreft Vind­plaats Opmerking
1 -1- 2024 n.v.t. 1-1-2025 t.u.v. artikel 3 van de Lv. passagiers­faciliteiten­gelden. P.B. 2023, no. 114. P.B. 2021, no. 115 wordt ingetrokken.

Artikel 1

  1. Ingeval de bestemming van een vertrekkende passagier Bonaire betreft, is het bedrag van de passagiersfaciliteitengelden US$ 18.00 per passagier.
  2. Ingeval de bestemming van een vertrekkende passagier Sint Maarten betreft, is het bedrag van de passagiersfaciliteitengelden US$ 35.00 per passagier.
  3. Ingeval de bestemming van een vertrekkende passagier Aruba betreft, is het bedrag van de passagiersfaciliteitengelden US$ 35.00 per passagier.
  4. Voor alle andere bestemmingen is het bedrag van de passagiersfaciliteitengelden US$ 60.00 per passagier.
  5. Voor een transfer-passagier is het bedrag van de passagiersfaciliteitengelden US$ 15.00 per passagier, ongeacht zijn bestemming.
  6. De in dit artikel genoemde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2024.

Naar boven