Regeling eindexamenprogramma v.s.b.o. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling eindexamenprogramma v.s.b.o.

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 134
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 25-10-2021
Datum inwerktreding: 01-08-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste oktober 2021 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1-8-2020 1-8-2019 n.v.t. art. 7, eerste lid, van Lb. eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. (P.B. 2008, no. 54) P.B. 2021, no. 134 n.v.t.

Artikel 1

Het eindexamenprogramma voor het v.s.b.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage, voor wat betreft:
a. de praktisch basisgerichte, de praktisch kadergerichte en de theoretisch kadergerichte leerweg voor de vakken dan wel de sectorprogramma’s:
1°. Engelse taal;
2°. Nederlandse taal;
3°. Spaanse taal;
4°. Papiamentu;
5°. culturele en artistieke vorming;
6°. lichamelijke opvoeding;
7°. mens en maatschappij 1;
8°. mens en maatschappij 2;
9°. sectorprogramma: informatie- en communicatietechnologie;
10°. sectorprogramma: verzorging algemeen;
11°. sectorprogramma: administratie en commercie.
b. de praktisch basisgerichte en de praktisch kadergerichte leerweg voor de vakken dan wel de sectorprogramma’s:
1°. wiskunde;
2°. natuur-scheikunde 1;
3°. biologie;
4°. economie;
5°. sectorprogramma hospitality: brood en banket;
6°. sectorprogramma: hospitality: koken en serveren;
7°. sectorprogramma: metaal;
8°. sectorprogramma: bouw;
9°. sectorprogramma: motorvoertuigentechniek;
10°. sectorprogramma: instalectro;
11°. sectorprogramma: uiterlijke verzorging.
c. de theoretisch kadergerichte leerweg voor het sectorprogramma: intrasectoraal programma techniek.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en werkt, met uitzondering voor de vakken, genoemd in artikel 1, onderdeel a, onder 5°, 6°, 7°, 8°  en 9°, terug tot en met 1 augustus 2019.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindexamenprogramma v.s.b.o.

BIJLAGE

BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING EINDEXAMENPROGRAMMA V.S.B.O.

ENGELS

NEDERLANDS

SPAANS

PAPIAMENTU

 

CULTURELE EN ARTISTIEKE VORMING

LICHAMELIJKE OPVOEDING

MENS EN MAATSCHAPPIJ 1

MENS EN MAATSCHAPPIJ 2

INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

VERZORGING ALGEMEEN

ADMINISTRATIE EN COMMERCIE

WISKUNDE

NATUUR-SCHEIKUNDE

BIOLOGIE

ECONOMIE

HOSPITALITY BROOD EN BANKET

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN

METAALTECHNIEK