Regeling gelijkstelling Surinaamse bewijzen van bekwaamheid - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling gelijkstelling Surinaamse bewijzen van bekwaamheid

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 36
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 16-03-2021
Datum inwerktreding: 09-04-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16de maart 2021 ter uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs

Artikel 1

Met het bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, ten 2°, van de Landsverordening funderend onderwijs worden de volgende in Suriname behaalde bewijzen van bekwaamheid gelijkgesteld:
a. akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, na 31 december 1961 doch vóór 1 januari 1981;
b. akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer;
mits tevens in het bezit van het diploma applicatiecursus leerkracht funderend onderwijs Surinaamse bewijzen van bekwaamheid, afgegeven door een op grond van artikel 4, tweede lid, eerste volzin, aangewezen opleidingsinstituut.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling Surinaamse bewijzen van bekwaamheid.

Naar boven