Regeling moratorium tewerkstellingsvergunningen on- en laaggeschoolde buitenlandse arbeidskrachten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling moratorium tewerkstellingsvergunningen on- en laaggeschoolde buitenlandse arbeidskrachten

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 44
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
Datum ondertekening: 07-04-2021
Datum inwerktreding: 27-04-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 7de april 2021 ter uitvoering van artikel 11, onderdeel d, van het Eilandsbesluit arbeid vreemdelingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. on-en laaggeschoolde beroepen: beroepen waarbij niet een (bepaalde) vooropleiding wordt vereist;
b. laag administratief personeel: functies waarbij als functie-eis een vooropleiding of denkniveau wordt gevraagd op het niveau van het Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs of een daarmee te vergelijken opleidingsniveau.

Artikel 2

In het kader van de regulering van de arbeidsmarkt is besloten, geen tewerkstellingsvergunning te verlenen aan vreemdelingen die op aanvraag van de werkgever tot de categorie van onderstaande beroepen behoren:
Arbeider (on- en laaggeschoolde);
Automonteur;
Barbediener;
Bewaker;
Helper onderhoudspersoneel;
Laag administratief personeel;
Laaggeschoolde vaklieden;
Loodgieter;
Magazijn medewerker;
Metselaar;
Rekkenvuller;
Serveerster;
Timmerlieden;
Tuinlieden;
Uitdeuker;
Verkoper;
Winkelpersoneel.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling moratorium tewerkstellingsvergunningen on- en laaggeschoolde buitenlandse arbeidskrachten.

Naar boven