Regeling Nationale Rekeningen enquête 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling Nationale Rekeningen enquête 2020

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 79
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 27-07-2020
Datum inwerktreding: 01-08-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994

Opmerking: De bijlagen zijn te vinden in het Publicatieblad: P.B. 2020, no. 79.

Artikel 1

  1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2020 een enquête onder de bedrijven en instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2020.
  2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:
    a. de vragenlijst Jaarverslag 2019;
    b. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
    c. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor kredietverlenende instellingen.
  3. De vragenlijsten, bedoeld in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten in, bedoeld in artikel 1, tweede lid.

Artikel 3

De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 28 september 2020 afgeleverd bij de bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2020.

Naar boven