Regeling Nationale Rekeningen enquête 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling Nationale Rekeningen enquête 2021

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 82
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 27-07-2021
Datum inwerktreding: 01-08-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994

Artikel 1

  1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2021 een enquête onder bedrijven en instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2021.
  2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:
    a. de vragenlijst Jaarverslag 2020;
    b. de vragenlijst Jaarverslag 2020 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
    c. de vragenlijst Jaarverslag 2020 voor kredietverlenende instellingen.
  3. De vragenlijsten, bedoeld in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, in.

Artikel 3

De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 28 september 2021 afgeleverd bij de bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2021.

Naar boven