Regeling Nationale Rekeningen enquête 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling Nationale Rekeningen enquête 2022

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 75
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 22-07-2022
Datum inwerktreding: 01-08-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 22ste juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1-8-2022 n.v.t. n.v.t. Uitvoering artikelen 1 en 2 Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 P.B. 2022, no. 75 n.v.t.

Artikel 1

1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2022 een enquête onder bedrijven en instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2022.

2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

a. de vragenlijst Jaarverslag 2021;
b. de vragenlijst Jaarverslag 2021 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
c. de vragenlijst Jaarverslag 2021 voor kredietverlenende instellingen.

3. De vragenlijsten, bedoeld in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, in.

Artikel 3

De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 30 september 2022 afgeleverd bij de bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2022.

Naar boven