Regeling Nationale Rekeningen enquête 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling Nationale Rekeningen enquête 2023

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 86
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 03-08-2023
Datum inwerktreding: 01-09-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 3de augustus 2023 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1-9-2023 n.v.t. n.v.t. Uitvoering artikelen 1 en 2 Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 P.B. 2023, no. 86 n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2023 een enquête onder bedrijven en instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2023.

2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

a. de vragenlijst Jaarverslag 2022;
b. de vragenlijst Jaarverslag 2022 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
c. de vragenlijst Jaarverslag 2022 voor kredietverlenende instellingen.

3. De vragenlijsten, genoemd in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, in.

Artikel 3

De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 15 oktober 2023 afgeleverd bij de bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2023.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2023.

Naar boven