Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2021, nr. 2021-0000374855, houdende de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, de Paspoortuitvoerings¬regeling Caribische landen en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) en enkele technische verbeteringen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2021, nr. 2021-0000374855, houdende de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, de Paspoortuitvoerings¬regeling Caribische landen en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) en enkele technische verbeteringen

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 88
Categorie: Regeling
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 03-08-2021
Datum inwerktreding: 02-08-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde )


Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2021, nr. 2021-0000374855, houdende de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, de Paspoortuitvoerings¬regeling Caribische landen en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) en enkele technische verbeteringen

Naar boven