Reglement voor gebruik van het Auditorium van de Openbare Bibliotheek - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Reglement voor gebruik van het Auditorium van de Openbare Bibliotheek

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 60
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 21-04-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


LANDSBESLUIT van de 21ste april 2023, no. 23/1104, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Reglement voor gebruik van het Auditorium van de Openbare Bibliotheek

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 60 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Algemeen

Artikel 1

 1. Het auditorium van de Openbare Bibliotheek is een multifunctionele ruimte geschikt voor allerlei activiteiten zoals, tentoonstellingen, lezingen, film- en videovoorstellingen,
  muziekuitvoeringen. De ruimte staat ter beschikking van de gehele Curaçaose gemeenschap.
 2. Door de eigen in- en uitgang kan de ruimte ook buiten de openingstijden van de bibliotheek worden gebruikt.
 3. Het heeft een keukentje en toiletten. De capaciteit bedraagt ongeveer 80 zitplaatsen afhankelijk van het doel waarvoor het wordt gebruikt. Er is apparatuur voor film-, video-,
  dia- en overheadprojectie en voor geluidsweergave. Er zijn ook maximaal 25 tafels beschikbaar.

Bepalingen van contractuele aard

Artikel 2

 1. Het auditorium is niet beschikbaar voor:
  a. bijeenkomsten met een commercieel doel;
  b. bijeenkomsten voor het maken van partijpolitieke propaganda;
  c. bijeenkomsten welke frequent en regelmatig plaatsvinden;
  d. bijeenkomsten tijdens welke activiteiten plaatsvinden die indruisen tegen de goede zeden en normen.
 2. De beslissing of een voorgenomen gebruik van het auditorium toelaatbaar is staat ter uitsluitende beoordeling van de directeur van de Openbare Bibliotheek, die zonder opgave van reden de ter beschikking stelling van het auditorium kan weigeren.

Artikel 3

De huur bedraagt NAf 40,- per uur of gedeelte daarvan, met een minimum van 2 uur; de huur dient hij vooruitbetaling te worden voldaan. Er dient een borgsom te worden gestort van NAf 100,-.

Artikel 4

 1. Reservering van de ruimte moet minimaal 4 weken voor de datum waarop men het auditorium wenst te huren plaatsvinden. Tevens dient men dan opgave te doen van het doel van de bijeenkomst, van het aantal stoelen en tafels en van de apparatuur welke men benodigd acht. Minimaal 2 weken voor datum van de bijeenkomst moeten de borgsom en de huur zijn voldaan.
 2. Restitutie van huurpenningen wordt niet verleend wanneer men geen gebruik heeft gemaakt van de gereserveerde ruimte.

Artikel 5

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan gebouw, stofferingen, meubilair en apparatuur toegebracht door hemzelf of door de zijnen.

Artikel 6

De huurder is verplicht het auditorium, inclusief de keuken en de toiletten in ordelijke staat achter te laten.

Artikel 7

De huurder en de zijnen dienen het Bezoekersreglement na te leven en dienen alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel van de Openbare Bibliotheek strikt op te volgen.

Artikel 8

De directeur kan bij het niet naleven van dit reglement besluiten het auditorium voor een of meer bijeenkomsten niet meer ter beschikking te stellen aan een bepaalde huurder of kan besluiten tot volledige uitsluiting van het gebruik van het auditorium.

Artikel 9

 1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden aangehaald als “Reglement voor gebruik van het Auditorium van de Openbare Bibliotheek”.
 2. (vervallen)

***

Naar boven