Rijkssanctiewet - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Rijkssanctiewet

Publicatienummer: P.B. 2016, no. 54
Categorie: Besluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 19-07-2016
Datum inwerktreding: 01-01-2017
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVI Buitenlandse aangelegenheden)


Besluit van 19 juli 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 15 juni 2016, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede(...)

Naar boven