Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als besmettelijke ziekte - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als besmettelijke ziekte

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 5
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 29-12-2022
Datum inwerktreding: 21-01-2023
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 29 ste december 2022 strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Mpox virus

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Verval

datum

Betreft Vindplaats Zittingsjaar
21-1- 2023 n.v.t. 20-1-2025 artikel 4, lid 2  Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten P.B. 2023, no. 5 n.v.t.

Artikel 1

De Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, wordt tijdelijk van toepassing verklaard op het Mpox virus.

 

Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 

 

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als besmettelijke ziekte.

Naar boven