Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 12
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 06-02-2023
Datum inwerktreding: 08-02-2023
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 6de februari 2023 ter uitvoering van artikel 10 van de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
8-2-2023 1-8-2021 n.v.t. t.u.v. art 10 Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008 P.B. 2023, no. 12 n.v.t.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Bezoldigingsregeling  : de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008;
b. docent A                    : een leerkracht of leraar werkzaam in het funderend onderwijs, het  voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het secundair beroepsonderwijs en educatie die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 16 als bedoeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling of een leraar werkzaam in het hoger algemeen voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 17 als bedoeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling;
d. docent B                        : een leerkracht of leraar werkzaam in het funderend onderwijs, het     voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het secundair beroepsonderwijs en educatie die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 17 als bedoeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling of een leraar werkzaam in het hoger algemeen voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 18 als bedoeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling;
e. docent C                       : een leraar werkzaam in het hoger algemeen voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 19 als bedoeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling;
f. evaluatie                     : een evaluatie als bedoeld in het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden.

Artikel 2

Uitgangspunten voor de uitvoering

Bij de uitvoering van deze ministeriële regeling wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
a. de doelgroep die aanspraak maakt op de bevordering; en
b. de duur en reikwijdte van de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de bevordering.

Artikel 3

De doelgroep die aanspraak maakt op bevordering

  1. De docent A die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als docent A in het funderend onderwijs, het voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt na een positieve evaluatie, met ingang van 1 augustus 2021 bevorderd naar docent B als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Bezoldigingsregeling.
  2. De docent A die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als tweedegraads docent A in het hoger algemeen voortgezet onderwijs, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt, na een positieve evaluatie, met ingang van 1 augustus 2021 bevorderd naar docent B als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Bezoldigingsregeling.
  3. De docent B die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als eerstegraads docent B in het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt, na een positieve evaluatie, met ingang van 1 augustus 2021 bevorderd naar docent C als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Bezoldigingsregeling.

Artikel 4

De duur en reikwijdte van deze tijdelijke ministeriële regeling

  1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2021.
  2. Deze ministeriële regeling is tevens van toepassing op het onderwijzend personeel dat reeds in het jaar 2018 doorgeschaald zijn zonder toekenning van twee bezoldigingstreden.

Artikel 5

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel.

 

Naar boven