Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 20
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 25-03-2020
Datum inwerktreding: 25-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste maart 2020, houdende regels voor het verhandelen van eet- en drinkwaren aan het publiek gedurende de COVID-19 crisis

Artikel 1

Het is de houder van een vergunning ingevolge de Vergunningslandsverordening of artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening openbare orde, die strekt tot het leveren van eet- of drinkwaren aan het publiek, verboden:
a. eet- of drinkwaren te leveren voor gebruik ter plekke;
b. zitgelegenheid ter beschikking te stellen aan de klanten.

Artikel 2

De houder draagt ervoor zorg dat:
a. bij het afleveren van eet- of drinkwaren een afstand van 2 meter tot de klant en tussen de klanten onderling wordt bewaard;
b. een klant enkel alleen wordt bediend; de andere leden van zijn huishouden wachten in de auto;
c. betalingen met contant geld worden beperkt;
d. betaalautomaten na elk gebruik worden ontsmet;
e. de klanten zich niet zelf kunnen bedienen van sauzen of andere bijkomende etenswaren;
f. milieuvriendelijke verpakkingen worden gebruikt.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op 25 maart 2020 om 13:00 uur.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19.

Naar boven