Tijdelijke Regeling Makutu Básiko September 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke Regeling Makutu Básiko September 2023

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 100
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 06-09-2023
Datum inwerktreding: 15-09-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 6de september 2023 strekkende tot vaststelling van tijdelijke maximum groot- en kleinhandelsprijzen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-9-2023 n.v.t. 15-9-2024 t.uv. art. 2 Prijzenverordening 1961 P.B. 2023, no. 100 n.v.t.

 

Doorlopende tekst

Artikel 1

Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Makutu Básiko

 

de goederen, genoemd in de tabellen opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling;
b. groothandel

 

 

onderneming die haar bedrijfsvoering maakt door het onder meer produceren, fabriceren of importeren van goederen en het verkopen en leveren van goederen aan de kleinhandel;
c. kleinhandel onderneming die haar bedrijfsvoering maakt van het onder meer aan consumenten respectievelijk eindgebruikers doch geen wederverkopers, verkopen en leveren van niet door haar geproduceerde, gefabriceerde of door of namens haar geïmporteerde goederen;
d. groothandelsprijs de prijs van een goed berekend aan de kleinhandel;
e. kleinhandelsprijs de prijs van een goed berekend aan de consument respectievelijk eindgebruiker van dat goed;
f.

 

 

kostprijs de inkoopprijs plus vrachtkosten vermeerderd met alle lokaal gemaakte kosten tot het centrale magazijn van de inkoper;
g. inkoopprijs de prijs van het product op de inkoopfactuur;
h. mark-up het door de minister vastgestelde percentage dat een groothandel of kleinhandel aan de kostprijs toevoegt om tot een maximum groothandels- of kleinhandelsprijs te komen.

 

Artikel 2

Maximum groothandelsprijs

Het is verboden de goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling, aan te bieden of te verkopen tegen een hogere groothandelsprijs dan de prijs (i) voor betreffend goed vermeld in Tabel 1, vierde kolom, of, zo daarin voor betreffend goed geen prijs vermeld is, (ii) berekend met inachtneming van de in Tabel 1, vierde kolom, voor betreffend goed vermelde marge op de kostprijs van dat goed.

Artikel 3

Maximum detail- of kleinhandelsprijs

Het is verboden de goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling, aan te bieden of te verkopen tegen een hogere detail- of kleinhandelsprijs dan de prijs (i) voor betreffend goed vermeld in Tabel 1, vijfde kolom, of, zo daarin voor betreffend goed geen prijs vermeld is, (ii) berekend met inachtneming van de in Tabel 1, vijfde kolom, voor betreffend goed vermelde marge op de kostprijs van dat goed.

Artikel 4

Voorschriften voeren administratie

Iedere groothandel, detail- of kleinhandel die goederen bedoeld in de artikelen 2 of 3 van deze regeling aanbiedt of verkoopt of daartoe voorhanden heeft, is verplicht een zodanige administratie te voeren dat daaruit ter zake die goederen te allen tijde blijkt van (i) de kostprijs van die goederen, (ii) de wijze waarop die kostprijs gevormd is, en (iii) de onderliggende bewijsstukken.

Artikel 5

Inwerkingtreding

  1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en vervalt één (1) jaar na die datum.
  2. De Minister kan besluiten dat deze regeling op een later tijdstip komt te vervallen, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste drie maanden na het tijdstip ligt waarop de regeling zou vervallen.
  3. Het besluit, bedoeld in het tweede lid, wordt binnen drie weken voor het tijdstip waarop de regeling zou vervallen bekend gemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 6

Citeertitel

  1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke regeling Makutu Básiko September 2023.

Toelichting

behorende bij de Tijdelijke Regeling Makutu Básiko September 2023

  1. Algemeen

Tijdelijke Regeling Makutu Básiko September 2023

Op 10 november 2022 is de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: Minister) in overleg getreden met de Belangenvereniging Curaçaose Agenturen (BVCA), nadat het Gerecht in Eerste Aanleg per vonnis in kort geding d.d. 31 oktober 2022 het Land heeft verboden om uitvoering te geven aan de ministeriële regeling met algemene werking, van 18 Augustus 2022 strekkende tot vaststelling van maximum groot- en kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022).

Op basis van dit overleg is de Minister met de BVCA overeengekomen dat de Regeling Makutu Básiko 2012 voor een beperkte duur van zes (6) maanden zal worden ingevoerd. In de tussentijd is het door de Minister in het leven geroepen ‘Task Force’ belast met een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Makutu Básiko en de mogelijkheid van eventuele alternatieven.

De Regeling Makutu Básiko December 2022 is middels de Tijdelijke Regeling Makutu Básiko Juni 2023 voor een beperkte duur van drie (3) maanden verlengd. De Minister is hiervoor in overleg getreden met BVCA en heeft aangegeven dat de Regeling Makutu Básiko verlengd zal worden in afwachting van de resultaten van het onderzoek dat verricht wordt door de ‘Task Force’. BVCA is per email d.d. 30 mei 2023 akkoord gegaan met de verlenging van de Regeling Makutu Básiko voor een periode van drie (3) maanden.

Echter is het de verwachting dat het traject om tot een nieuwe Regeling Makutu Básiko te komen nog langer gaat duren. Naar aanleiding hiervan is de Minister wederom in overleg getreden met BVCA met betrekking tot het nogmaals verlengen van de Tijdelijke Regeling Makutu Básiko Juni 2023. Per email d.d. 17 augustus 2023 is BVCA hiermee akkoord gegaan. Met BVCA is tevens afgesproken om de Regeling dit keer voor een langere periode te verlengen om te voorkomen dat deze voor een derde keer moet worden verlengd aangezien nog geen concreet datum kan worden gegeven voor wanneer de ‘Task Force’ haar onderzoek zal afronden. Op grond van het voornoemde wenst de Minister derhalve om de Tijdelijke Regeling Makutu Básiko Juni 2023 wederom met een beperkte duur van één (1) jaar te verlengen.

  1. Financiële paragraaf

Het bepalen van de maximale mark-up op de kostprijzen van de producten behorende tot de Regeling Makutu Básiko heeft geen financiële gevolgen voor het Land.

De Minister van Economische Ontwikkeling,

     R.M. CIJNTJE

 

Tabel 1

Makutu Básiko September 2023

 

Product Omschrijving Gewicht/Eenheid % Mark-up

Groothandel

% Mark-up

Kleinhandel

Pasta Alle merken en soorten van spaghetti en elleboog pasta origineel 450 – 500 gr. 7% 11%
Rijst Alle merken van bruin en wit rijst 5 kg of kleiner 7% 11%
Aardappelen Hollandse aardappelen 10 kg 30%
Bonen Alle merken van rode bonen, zwarte ogen bonen, roze bonen en grote limabonen in verpakking 500 gr of kleiner 7% 11%
Maïsmeel Alle soorten voorgekookt wit en geel maïsmeel 1 kg of kleiner 7% 11%
Broodmeel Alle soorten verrijkte gebleekt broodmeel voor alle doeleinden 1 kg – 2,5 kg 7% 11%
Cornflakes Alle soorten cornflakes origineel 250 – 550 gr 7% 11%
Melk

 

Alle merken van waterig melk in blik (inclusief low en non-fat) Alle maten 7% 8%
Alle merken van melkpoeder (inclusief low en non-fat) 350 – 900 gr. 7% 8%
Alle merken van waterig melk in verpakking UHT halfvol zonder toegevoegde smaak 1 liter 7% 11%
Margarina

 

Alle merken van margarine semi & low-fat in verpakking 500 gr òf mas chikí 10% 11%
Alle merken van margarine semi & low-fat in blik Tur tamaño 7% 11%
Bakolie Alle soorten plantaardig (vegetable) en maïs olie 1 gallon of kleiner 7% 10%
Babyvoeding Alle merken en soorten  van babyvoeding in fles Alle maten 7% 11%
Alle merken en soorten van melk voor baby’s Alle maten 7% 11%
Alle merken en soorten van pap voor baby’s Alle maten 7% 11%
Thee Alle merken van origineel thee Verpakking van 25 en 50 stuks 7% 11%
Kip Whole legs 900 gr – 1 kg 20%
Kaas Alle merken van jonge blokkaas Alleen aan (stuk) blok niet gesneden 25%
Groente Kropsla Heel niet gesneden 50%
Tomaat Heel niet gesneden 50%
Paprika Heel niet gesneden 50%
Broccoli Heel niet gesneden 50%
Broccoli diepvries Alle merken 50%
Spinazie Heel niet gesneden 50%
Spinazie diepvries Alle merken 50%
Kool (alleen groen en rood) Heel niet gesneden 50%
Avocado Heel niet gesneden 30%
Pompoen Heel niet gesneden 30%
Wortel Heel niet gesneden 30%
Ui Heel niet gesneden 30%
Fruit Druif Heel niet gesneden 50%
Watermeloen Heel niet gesneden 30%
Sinaasappel Heel niet gesneden 30%
Banaan Heel niet gesneden 30%
Bakbanaan Heel niet gesneden 30%
Mango Heel niet gesneden 30%
Appel (alleen rood & golden delicious) Heel niet gesneden 30%
Mandarijn Heel niet gesneden 30%
Meloen Heel niet gesneden 30%
Papaja Heel niet gesneden 30%
Hygiënische producten Tampon en maandverband Alle merken en maten 20% 30%
Wegwerp luiers voor baby’s Alle merken en maten 20% 25%
Verpakte zakdoekjes Alle merken en maten 20% 30%
Transport producten Auto accu Alle merken en maten 20% 30%
Schoonmaak producten Alle huishoudelijke producten zoals handzeep, afwaszeep, wasmiddel, wasverzachter, ontsmettingsmiddel, bleekmiddel, Allesreiniger etc. Alle merken en maten 15% 25%
Brood Gesneden (water) basisbrood bruin en wit Min. 500 – Max. 630 gr na het bakken NAf. 0,0028 per gr NAf. 0,003 per gr

 

 

 

Naar boven