Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage en detention kosten verlenging tweede kwartaal 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage en detention kosten verlenging tweede kwartaal 2022

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 57
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 20-05-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 20ste mei 2022 ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening 1961

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Verval-datum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
30-6-2022 1-5-2022 31-7-2022 artikel 2 Prijzenverordening 1961 P.B. 2022, no. 57 n.v.t.

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:
a. dag: een kalenderdag;
b. demurrage en
detentionkosten: de vergoeding gemoeid met het gebruik, het ophalen of het niet binnen een bepaalde periode retourneren van containers en bijzonder equipment van en naar de containerhaven;
c. geadresseerde: de persoon in Curaçao aan wie een container of bijzonder equipment met inhoud afkomstig van een zeeschip wordt afgeleverd;
d. havenpoort: de poort van de containerhaven van Curaçao, gelegen aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. Martina Nr. 5;
e. minister: de Minister van Economische Ontwikkeling;
f. reefer: een container met een koelelement;
g. reder: de reder, bedoeld in artikel 8: 10 van de Burgerlijk Wetboek;
h. vervoerder: de vervoerder, bedoeld in artikel 20 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Het is verboden een vergoeding te vragen voor diensten in verband met demurrage en detention kosten, anders dan de in artikel 3 vastgestelde maximumprijzen.

Artikel 3

 1. De vergoeding voor demurrage en detentionkosten voor Curaçao, worden berekend met inachtneming van de volgende maximumprijzen:
  a. voor de periode vanaf de dag dat de container, reefer of het bijzonder equipment op de kade is gelost tot en met de dag dat deze de havenpoort verlaat, binnen een periode van 1 maand, geldt een prijs van NAf 0,01 per dag;
  b. voor de periode na de dag waarop de container of het bijzonder equipment de havenpoort passeert met bestemming de geadresseerde tot en met de veertiende dag hierna, NAf 0,01 per dag;
  c. voor de periode na de dag waarop de reefer de havenpoort passeert met bestemming de geadresseerde tot en met de derde dag hierna, geldt een prijs van NAf 0,01 per dag;
  d. voor de periode, volgend op de periode, genoemd in de onderdelen a, b of c, geldt de daarvoor door partijen overeengekomen vergoeding.
 2. Voor de vergoeding die ingevolge het eerste lid, onderdeel d, in rekening kan worden gebracht, geldt dat geen verhoging van hetgeen is overeengekomen plaats mag vinden als gevolg van de invoering van deze regeling.

Artikel 4

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.
 2. Deze regeling vervalt op 31 juli 2022.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage en detention kosten verlenging tweede kwartaal 2022.

Naar boven