Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage- en detentionkosten 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage- en detentionkosten 2022

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 02-02-2022
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 138
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 29-12-2021
Datum inwerktreding: 30-12-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste december 2021 ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening 1961

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:
a. dag: een kalenderdag;
b. demurrage- en detentionkosten: de vergoeding gemoeid met het gebruik, het ophalen of het niet binnen een bepaalde periode retourneren van containers en bijzondere apparatuur (equipment) van en naar de containerhaven;
c. geadresseerde: de persoon in Curaçao aan wie een container of bijzondere apparatuur (equipment) met inhoud afkomstig van een zeeschip wordt afgeleverd;
d. havenpoort: de poort van de containerhaven van Curaçao, gelegen aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. Martina Nr. 5;
e. minister: de Minister van Economische Ontwikkeling;
f. reefer: een container met een koelelement;
g. reder: de reder, bedoeld in artikel 10 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
h. vervoerder: de vervoerder, bedoeld in artikel 20 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Het is verboden een vergoeding te vragen voor diensten in verband met demurrage- en detentionkosten, anders dan de in artikel 3 vastgestelde maximumprijzen.

Artikel 3

 1. De vergoeding voor demurrage- en detentionkosten voor Curaçao, worden berekend met inachtneming van de volgende maximumprijzen:
  a. voor de periode vanaf de dag dat de container, reefer of de bijzondere apparatuur (equipment) op de kade is gelost tot en met de dag dat deze de havenpoort verlaat, binnen een periode van 1 maanden, geldt een prijs van NAf 0,01 per dag;
  b. voor de periode na de dag waarop de container of de bijzondere apparatuur (equipment) de havenpoort passeert met bestemming de geadresseerde tot en met de veertiende dag hierna, NAf 0,01 per dag;
  c. voor de periode na de dag waarop de reefer de havenpoort passeert met bestemming de geadresseerde tot en met de derde dag hierna, geldt een prijs van NAf 0,01 per dag;
  d. voor de periode, volgend op de periode, genoemd in de onderdelen a, b of c, geldt de daarvoor door partijen overeengekomen vergoeding.
 2. Voor de vergoeding die ingevolge het eerste lid, onderdeel d, in rekening kan worden gebracht, geldt dat geen verhoging van hetgeen is overeengekomen plaats mag vinden als gevolg van de invoering van deze regeling.

Artikel 4

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.
 2. Deze regeling vervalt op 1 februari 2022.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage- en detentionkosten 2022.

Naar boven