Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2021, no. 31
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 10-12-2020
Datum inwerktreding: 11-12-2020


LANDSBESLUIT van de 10de december 2020, no. 20/1812 Toezichthouders ex artikel 1, eerste aandachtsstreep van de Lei Estado di Emergensia

Artikel 1

Als toezichthouders in de zin van artikel 1, eerste aandachtsstreep van de Lei Estado di Emergensia worden voor de uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie worden aangewezen:
A. de toezichthouders werkzaam bij de Inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling in de functie van:
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-B;
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-C;
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-D;
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-F;
B. de toezichthouders bij de Afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
C. de toezichthouders werkzaam bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, in de functie van:
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-C;
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-F;
– medewerker Inspectie, Toezicht, Handhaving & Controle-G.

Artikel 2

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking en vervalt van rechtswege bij het eindigen of opheffen van de uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Naar boven