Uitvoeringsbesluit rijbewijscategorieën - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Uitvoeringsbesluit rijbewijscategorieën

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 97
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 24-07-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer)


LANDSBESLUIT van de 24ste juli 2023, no. 23/1559, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Uitvoeringsbesluit rijbewijscategorieën

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 97 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Rijbewijscategorieën

 1. Rijbewijzen als bedoeld in artikel 105, eerste lid , worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën van motorvoertuigen:
  a. motorvoertuigen op twee wielen al dan niet met zijspan- of aanhangwagen en motorvoertuigen op drie wielen, waarvan het ledig gewicht niet meer bedraagt dan 400 kg (900 lbs.) (Rijbewijs A);
  b. motorvoertuigen, niet zijnde motorvoertuigen van de rijbewijscategorie A, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 3500 kg (7700 lbs.) en die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, alsmede door genoemde motorvoertuigen voortbewogen aanhangwagens of opleggers, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 750 kg, dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, van het samenstel van het trekkend motorvoertuig en aanhangwagen of oplegger niet meer bedraagt dan 3500 kg (7700 lbs.) (Rijbewijs B);
  c. motorvoertuigen, niet zijnde motorvoertuigen van de rijbewijscategorie D, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 750 kg (Rijbewijs C);
  d. motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 750 kg (Rijbewijs D);
  e. motorvoertuigen van een van de rijbewijscategorieën B, C of D voor het besturen waarvan de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs, met een andere aanhangwagen of oplegger dan op grond van dat rijbewijs mag worden voortbewogen (Rijbewijs E).
 2. Voor de bepaling van het aantal wielen worden twee naast elkaar aangebrachte wielen van gelijke afmeting als één wiel beschouwd, indien de afstand tussen de binnenzijden van de op die wielen gemonteerde banden niet meer bedraagt dan de breedte van een van die banden in normale spanningstoestand en in onbelaste staat.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, als gevolg van een aan het voertuig aangebracht bepantsering meer dan 3500 kg bedraagt, begrepen onder de rijbewijscategorie B.
 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden werktuigen, zijnde apparaten die overeenkomstig hun aard, oorspronkelijke bouw en inrichting uitsluitend bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden en die zich door hun aard en inrichting zelfstandig kunnen voortbewegen doch die naar hun aard niet bestemd zijn voor het vervoeren van goederen en passagiers over alle voor het openbaar rij- en of ander verkeer openstaande wegen, begrepen onder de rijbewijscategorie C.

Artikel 2

Inwerkingtreding
(vervallen)

Artikel 3

Citeertitel

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit rijbewijscategorieën.

Naar boven