1 miljoen liter water per dag voor agrarische ondrenemers en humanitaire hulpverlening - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

1 miljoen liter water per dag voor agrarische ondrenemers en humanitaire hulpverlening

Geplaatst op 21 12 2022

‘Xploration Coastline Curaçao’

Willemstad- Vanaf 2024 produceert Xploratie Coastline Curaçao, met behulp van schone energie, 1 miljoen liter water per dag vanuit zeewater voor de agrarische sector van Curaçao. Daarnaast is het platform inzetbaar tijdens humanitaire rampen in het Koninkrijk en het Caribisch gebied.

 Met de beslissing van 7 december omarmt de Raad van Ministers van Curaçao de komst van Xploration Coastline Curaçao. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling (EO) en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) maken zich er hard voor dat de mobiele waterzuiveraar er komt. Drie partijen Aqualectra Multi Utilities, de Universiteit van Curaçao en OceansX tekenden op 8 december 2022 een overeenkomst voor de ontwikkeling van de benodigde lokale infrastructuur om de drijvende installatie op aan te koppelen. Het concept sluit zeer goed aan bij het Nationaal Ontwikkelplan Curaçao, de SDG implementatie roadmap van Curaçao en het voedselveiligheid beleid van de Curaçaose overheid.

Dubbel gebruik van waterproductie
Xploratie Coastline Curaçao produceert zowel drinkwater als agrarisch water door zeewater te zuiveren en gebruikt alleen schone energie. Alle benodigde waterproductie en -behandelingsinstallaties, inclusief energie opwekkers, staan op een drijvend platform. Dat maakt het geheel snel inzetbaar voor humanitaire hulpverlening bij rampen binnen het Koninkrijk. Getroffenen ter plaatse zijn zo verzekerd van de eerste behoefte aan (drink)water. Gedurende het grootste gedeelte van het jaar is de installatie afgemeerd in Curaçao om bij te dragen aan de voedselzekerheid. De 1 miljoen liter water per dag komt dan beschikbaar voor agrariërs.

Het dubbelgebruik zorgt dat investerings- en onderhoudskosten verdeeld worden en het agrarisch water zeer betaalbaar wordt. Xploratie Coastline Curaçao vervult daarmee de cruciale randvoorwaarde om het agrarisch ondernemerschap op Curaçao meer kans te geven om concurrerend te zijn.

Water verbindt ons allemaal
Een gebrek aan water of een overschot aan water maakt mensen kwetsbaar. Het komen met alternatieve wateroplossingen raakt dus ook iedereen. OceansX, als missie gedreven sociale onderneming, pakt die verantwoordelijkheid op. Daarmee is Xploratie Coastline meer dan alleen 1000m3 water per 24 uur. Xploratie Coastline’s missie is om meerdere drijvende waterproductie en -behandeling pontons én lokale gemeenschappen met elkaar te verbinden in het Caribisch gebied. Xploratie Coastline Curaçao, als eerste van de vloot, wordt daarmee een iconisch concept wat bijdraagt aan vergrote weerbaarheid in de gehele regio.

Meepraten tijdens de Xploration Coastline Curacao BOOST-event 9 t/m 11 mei 2023
Op 9, 10, 11 mei 2023 vindt de het Xploration Coastline Curaçao BOOST-event plaats. Lokale agrarisch ondernemers, inwoners, recreanten, natuurorganisaties en grondbezitters worden uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijk plan voor de gebiedsontwikkeling rondom de locatie waar het platform wordt gedokt. Dit plan wordt aangeboden aan een interdepartementale stuurgroep van GMN, MEO, VVRP en AZ die het voorstel omzet naar beleid. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@oceansX.nl. Inwoners en ondernemers kunnen hier ook terecht voor meer informatie over de Xploration Coastline Community.