Maximaal 15 leerlingen per klas vanaf groep 8 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Maximaal 15 leerlingen per klas vanaf groep 8

Geplaatst op 23 09 2020

WILLEMSTAD – De overheid laat weten dat met ingang van maandag 21 september 2020 voor groep 8 van het funderend onderwijs en alle groepen van het voortgezet onderwijs een maximum aantal van 15 leerlingen per klas geïntroduceerd is voor een periode van 4 weken. Dit houdt in dat in de klassen zo veel mogelijk een afstand van 2 meter tussen leerlingen en tussen een leerling en de onderwijzer wordt aangehouden. Dit besluit is in overleg met Schoolbesturen en Vakbonden genomen om te garanderen dat het besluit in de praktijk uitvoerbaar is.

In eerste instantie heeft de overheid richting gegeven aan scholen en leerinstituten om tot een maximum van 25 leerlingen per klas te gaan. Echter, na overleg met de Schoolbesturen en experts op het terrein van de volksgezondheid zijn we tot een definitief akkoord gekomen dat het praktischer is om dit aantal tot 15 te verlagen. Elke school of leerinstituut zal de mogelijkheid hebben om op basis van hun eigen realiteit inhoud te geven aan deze maatregel afhankelijk van de context van hun klassen. Hierbij wordt dus rekening gehouden met het actuele aantal leerlingen in een klas en de grootte van de beschikbare lokalen.

Iedere school werkt een planning uit volgens de situatie van de school. Er zijn scholen die de groepen in tweeën splitsen en specifieke weekdagen aanwijzen waarop elke groep op school moet zijn. Er zijn scholen die één groep de ene week hebben en de volgende week verder gaan met de andere groep. Op de dagen dat studenten geen les op school hebben, zullen zij lessen en inhoud meekrijgen om thuis aan te werken, rekening houdend met de faciliteiten en mogelijkheden waarover de leerling thuis beschikt. Alle scholen zullen rekening houden met leerlingen met aanvullende behoeftes. Bovendien zullen er instructies volgen van het Ministerie van OWCS over mogelijke beperkingen en/of het missen van lessen en effectief gebruik van de tijd door een nauw contact met de Onderwijsinspectie.

Gebaseerd op een analyse van de schoolbesturen op mogelijke achterstanden die deze crisissituatie zou kunnen hebben op het onderwijs,  zal het Ministerie van Onderwijs samen met de Schoolbesturen, de Onderwijsinspectie en ook in het 4-landenoverleg met andere landen in Het Koninkrijk de impact op geplande toetsen en examens evalueren en of er bepaalde aanpassingen nodig zijn. De overheid blijft steeds de scenario’s analyseren hoe dit het beste uitgevoerd kan worden in het belang van de continuïteit van onderwijs voor iedere leerling.