Aandacht relatie Curaçao Europa bij Curaçaohuis - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Aandacht relatie Curaçao Europa bij Curaçaohuis

Geplaatst op 12 10 2018

Den Haag – In het kader van de dag van de Autonomie heeft het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Nederland op 12 oktober j.l een lezing georganiseerd over de relatie tussen Curaçao en de Europese Unie na 2020. De lezing werd gegeven door prof dr. Flora Goudappel, ondermeer werkzaam als hoogleraar Recht van de Europese Unie aan de rechtenfaculteit van de University of Curaçao en decaan van diezelfde faculteit. De lezing ging over de relatie tussen Curaçao en de Europese Unie na 2020 gegeven de Brexit, het nieuwe LGO-besluit en het nieuwe financieel instrumentarium van de EU.

Het jaar 2020 markeert een belangrijke verandering in de ontwikkelingsrelatie tussen de Europese Unie en de Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaan landen met een LGO status. Het verdrag van Cotonou, het verdragsrechtelijk kader voor de politieke, handels- en ontwikkelingsrelatie tussen deze blokken, loopt dan af en wordt vervangen door een ander juridisch instrument.

Afgelopen zomer presenteerde de Europese Commissie de contouren voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (het MFK) voor de Unie, met een voorstel voor het incorporeren van de financiering van de LGO in de begroting van de EU. Het MFK moet worden gezien als het financieel plan van de Unie voor de periode 2021 – 2017. In de context van het nieuwe MFK werd afgelopen zomer tevens een voorstel gepresenteerd voor een nieuw LGO-besluit, dat per 1 januari 2021 zal moeten ingaan.

Kenmerkend voor dit voorstel is dat het bestaand LGO-besluit en de zogeheten Greenland Decision worden samengevoegd, zodat in de toekomst een en dezelfde regeling zal gelden voor alle LGO’s. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, de alom bekende Brexit, waardoor tevens afscheid zal moeten worden genomen van 12 Britse LGO’s, vormde tevens de aanleiding om te komen met een nieuw LGO-besluit.

Professor Goudappel ging in haar presentatie in op de gevolgen van met name het nieuwe Meerjarig Financieel Kader, het ontwerp LGO-besluit en de Brexit voor de LGO’s. Zij stipte onder andere aan dat er nog veel onduidelijk is over de uitwerking van de nieuwe plannen op de LGO’s en dat de Brexit zeker handelsgevolgen zal hebben voor de Britse LGO’s gezien hun grote afhankelijkheid van EOF-fondsen en van de handel met EU-lidstaten.

 

Foto credits:Paco Nuñez.