Aanpassingen Toelatingsorganisatie vanwege COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Aanpassingen Toelatingsorganisatie vanwege COVID-19

Geplaatst op 23 03 2020

Willemstad – De Toelatingsorganisatie ontvangt geen klanten meer op het kantooradres voor het indienen van verzoeken voor een tijdelijke verblijfsverklaring, toeristische verlenging, teruggave en duplicatie. Vanaf donderdag 19 maart 2020, wordt het email adres intake@immigrationcur.org geopend waar genoemde verzoeken naar toe kunnen worden gestuurd. Voor alle andere informatie kan gemaild worden naar info@immigrationcur.org. Het enige verzoek dat tot nader order niet meer ingediend kan worden is het bewijs van definitief vertrek en terugkeer. Dit, gezien de reisbeperkingen die zijn ingesteld. 

Voorwaarden bij indiening via e-mail:

  • Alle documenten moeten worden gescand en in pdf format opgeslagen worden. 
  • Leges & retributies moeten betaald worden.
  • Het aanvraag formulier moet elektronisch ingevuld worden en ondertekend worden door de aanvrager. Indien het niet mogelijk is dit elektronisch in te vullen, kan dit ook handmatig met een blauwe pen, in blokletters. Het E-formulier is verkrijgbaar via de website www.gobiernu.cw.
  • Bij ʹsubjectʹ moeten de naam en geboortedatum van de aanvrager ingevuld worden. De aanvraag is pas compleet wanneer alle documenten aangehecht zijn, die nodig zijn voor de aanvraag volgens de voorwaardenlijst.

Wanneer de email met de complete aanvraag  is verstuurd  naar intake@immigrationcur.org, wordt er via mail een bewijs verstuurd dat het verzoek in behandeling is genomen. 

Op het moment dat u het besluit via brief heeft ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, moet u de originele stukken wel persoonlijk brengen.

Aanvragen voor de Van Rechtswege verklaring en de Niet van Toepassing verklaring, hebben een normale doorgang via de website www.immigrationcur.org.

Afgifte van de beschikking

Gezien de COVID-19, situatie wordt voorlopig geen afgifte gedaan van de beschikking (stempel) aan de persoon waarvan de aanvraag is goedgekeurd. Hiervoor zal nadien een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden op het moment dat de afgiften weer opgestart worden.

Bezwaar

Alle aanvragers die een bezwaarschrift willen indienen tegen een besluit, kunnen een email sturen naar e-mail info@immigrationcur.org. Aanvragers die documenten moeten verzenden m.b.t. het indienen van het bezwaar, kunnen deze ook mailen naar info@immigrationcur.org.

Customer Service Center

Voor informatie betreffende een ingediende aanvraag, kan een e-mail verstuurd worden naar info@immigrationcur.org, gebeld worden naar 733-2000 of een bericht gestuurd worden via de facebook pagina van de Toelatingsorganisatie Curaçao. Het is niet mogelijk om persoonlijk informatie in te winnen op ons kantoor. Voor informatie kunt u bellen van 7:45 a.m. tot 12:00 p.m. en van 1:30 p.m. tot 4:00 p.m.

Informatie over afgehandelde aanvragen is te vinden op de website www.gobiernu.cw. Ga naar de balk ʹzoekenʹ, tik op ʹafgehandelde aanvragenʹ of gebruik de link https://gobiernu.cw/afgehandeldeaanvragen/.

Samengevat zijn de belangrijke e-mails: 

Voor indiening van de aanvraag: intake@immigrationcur.org

Voor indiening bezwaar: info@immigrationcur.org

Voor algemene informatie: info@immigrationcur.org