Aanvang Centraal Eindexamens 2019 VSBO, HAVO, VWO - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Aanvang Centraal Eindexamens 2019 VSBO, HAVO, VWO

Geplaatst op 03 05 2019

Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode door zowel de leerlingen, scholen en schoolbesturen, als mede het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), en om niet te vergeten de ouders, beginnen 2205 (2018: 2386) Examenkandidaten van 19 scholen van Curaçao aan hun centraal eindexamen vsbo, havo, vwo. Op maandag 6 mei 2019 begint voor 560 havo en 159 vwo examenkandidaten de periode van het centraal eindexamen voor het Voortgezet Onderwijs.

Voor vsbo beginnen de examens dinsdag 7 mei 2019 voor 1486 examenkandidaten, waarvan 335 vsbo-pbl, 431 vsbo-pkl en 720 vsbo-tkl examenkandidaten de centraal eindexamens afleggen. Terwijl de centraal praktijkexamens voor pbl en pkl al in april (01-26 april 2019) zijn begonnen. Op Curaçao buigen de examenkandidaten zich gedurende ruim drie weken over examens die bepalen of ze het vsbo of het havo of het vwo met succes afronden. Velen zullen na hun succes een opleiding in een passend vervolgonderwijs gaan volgen, hetzij lokaal of elders.

Het grootste aantal scholieren komt van het voorbereidend secundair beroeps onderwijs (vsbo).
Dit jaar is het de 16e keer dat er vsbo centraal eindexamens worden afgenomen. Binnen het vsbo wordt onderscheid gemaakt naar drie leerwegen: PBL (Praktisch Beroepsgerichte Leerweg, PKL (Praktisch Kadergerichte Leerweg) en TKL (Theoretisch Kadergerichte Leerweg). De grootste groep kandidaten doet centraal eindexamen in de TKL, namelijk 720, 35 minder dan het jaar daarvoor. Voor PKL is dat 431, 11 minder ten opzichte van vorig jaar en PBL 335, 122 minder, wat een forse afname is ten opzichte van vorig jaar. In totaal nemen er 14 vsbo scholen op Curaçao deel aan het eindexamen.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal havo-examenkandidaten dat dit jaar centraal eindexamen doet op Curaçao iets minder, namelijk 560 ten opzichte van 594, namelijk 34 minder.  Voor vwo zijn er 159 examenkandidaten, wat 21 meer is dan vorig jaar. Het totaal aantal deelnemende havo en vwo scholen is 7 havo niveau en 6 vwo niveau.

Rooster centraal eindexamens
Voor het havo en het vwo beginnen de eerste tijdvak examens op maandag 06 mei 2019 met het centraal eindexamen ’Papiaments’. Het vsbo voor alle leerwegen, PBL, PKL en TKL, begint dinsdag 07 mei 2019 met het centraal eindexamen Administratie & Commercie, Hospitality, Techniek Algemeen en Zorg & Welzijn. De examenperiode voor wat betreft het eerste tijdvak wordt voor het vsbo afgesloten op dinsdag 21 mei 2019 en dan met het centraal eindexamen Spaans voor zowel de leerwegen PBL en PKL als voor TKL. Voor havo en vwo eindigt de examenperiode voor het eerste tijdvak op donderdag 23 mei 2019 met respectievelijk het centraal eindexamen Spaans.

Het tweede tijdvak, of het herexamen, voor de centraal praktijkexamens vsbo vindt plaats in de periode 3 tot en met 7 juni 2019. Voor de centraal schriftelijke examens vsbo, havo en vwo vindt het tweede tijdvak in de periode van 17 tot en met 21 juni 2019 plaats.

Uitslag centraal eindexamens
Het ETE is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de normering van de examens. Dit vindt plaats op grond van een wetenschappelijke methode. De normen van het eerste tijdvak examens van het ETE worden voor alle schooltypen op uiterlijk woensdag 12 juni 2019 aan de scholen bekend gemaakt. De normen van de examens afkomstig van Nederland worden ook op woensdag 12 juni 2019 bekend gemaakt. Verwacht wordt dat de uitslagen van de centraal eindexamens eerste tijdvak op uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 door de scholen bekend worden gemaakt. Examenkandidaten die herexamen, het tweede tijdvak, hebben gedaan, kunnen hun uitslag op uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 verwachten.

Examenlijn ETE
Voor reacties en opmerkingen op de examens heeft het ETE een examenlijn. De examenlijn is per vakcluster ingedeeld en is bedoeld voor de scholen en kandidaten en andere belanghebbenden. Bij de examenlijn kunnen problemen en op- en aanmerkingen in en rond de examens worden gemeld. Uiteraard kunnen ook algemene reacties op het examen gemeld worden. De ETE-examenlijn registreert en ordent de meldingen per vakcluster, die vervolgens door de ETE-toetsdeskundigen zorgvuldig afgehandeld worden. Afhankelijk van de aard van de meldingen geschiedt de afhandeling direct tijdens of na de examenperiode. De examenlijn is in de examenperiode bereikbaar via het algemene nummer 4343-766 en/of via de nummers van elke toetsdeskundige van het ETE. Reacties kunnen ook via e-mail adres info@ete.cw doorgegeven worden.

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) en samenwerking met de landen binnen het Koninkrijk
Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, vertaling, productie, distributie en normering van de Centraal Eindexamens Voortgezet Onderwijs. In totaal produceert het ETE 116 vsbo examens per jaar (eerste en tweede tijdvak) en 28 havo en vwo (eerste en tweede tijdvak) examens. De examenproductie vangt ruim 1,5 jaar vooraf aan. De examens die van Nederland afkomstig zijn, zijn vooral de havo en vwo examens. Van een aantal vmbo-gl-tl (=vsbo tkl) examens afkomstig van Nederland vindt er vooraf een screening plaats voor wat betreft toepasselijke context. Het werk door het ETE is een zeer nauwkeurige en zorgvuldige, dat binnen strakke kaders en planningen plaatsvindt.

Ondanks de onafhankelijke positie van de andere landen in het Koninkrijk is er met Nederland en Sint Maarten wel nog een samenwerking op het gebied van de centraal eindexamens. Zowel voor Bonaire en Sint Eustatius als voor Sint Maarten levert het ETE sinds 10-10-10 op basis van een dienstverleningsovereenkomst nog een aantal centraal eindexamens voortgezet onderwijs aan. Voor Bonaire en Sint Eustatius neemt geleidelijk aan het aantal examens af in verband met de invoering van de Nederlandse onderwijswetgeving op de zogenaamde BES eilanden.

Verder worden ook Papiamentstaligge vertalingen gemaakt voor SKAIH (enige school met instructietaal Papiaments) voor PBL, PKL en TKL van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland.
Voor Sint Maarten maakt het ETE voor PBL en PKL Engelse vertalingen van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland.

Onderweg:
Binnenkort zal het ETE haar website/pagina lanceren, waarop oude examens en correctievoorschriften gedownload kunnen worden. Klik hier om de Rooster idn PDF formaat te ‘downloaden’ PDF: Rooster di Centraal Examen 2019

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en het team van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens wensen alle examenkandidaten sterkte en veel succes met hun centraal eindexamens!

**********