ABC heeft zaak tegen de Minister van OWCS verloren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

ABC heeft zaak tegen de Minister van OWCS verloren

Geplaatst op 26 10 2018

Op 16 oktober 2018 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg uitspraak gedaan in de rechtszaak die  ABC Opleiding en Training, vertegenwoordigd door de heer Javier Silvania, tegen de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport mw. Marilyn Alcala-Walle heeft aangespannen.

Deze rechtszaak was gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om erkenning van de cursussen op HBO en SBO niveau die door ABC Opleiding en Training worden aangeboden. Gedurende de rechtszaak heeft de heer Silvania door middel van paginagrote advertenties in de lokale dag- en avondbladen en door middel van interviews op radio en tv getracht om de minister, al haar ambtenaren en de advocaat in diskrediet te brengen door hen te betichten van onder meer corruptiepraktijken, van onkunde, en van onvermogen, met het kennelijke doel om de besluitvorming over zijn aanvragen te beïnvloeden. Zowel de Minister als haar ambtenaren hebben dit ervaren als een vorm van chantage en daar uiteraard geen gehoor aan gegeven. Wel heeft de Minister er via een kort geding voor gezorgd dat de heer Silvania zijn uitspraken in alle media heeft gerectificeerd.

Zoals uit de uitspraak blijkt was deze eis tot rectificatie volledig terecht. De rechter heeft de wijze waarop het Ministerie de aanvraag van ABC opleiding en training heeft behandeld onderschreven en heeft het Ministerie op alle gronden waarop de aanvraag werd afgewezen gelijk gegeven. Alleen volwaardige hbo-opleidingen met een studieduur van 4 jaar (Bachelor) of 2 jaar (Associate degree), waarvoor de toelating vereist dat de student een HAVO of VWO diploma heeft en die gegeven worden door bevoegde docenten kunnen wettelijk in aanmerking komen voor een aanwijzing. Bij toetsing van de hbo-cursussen die ABC-opleiding en training aanbiedt, is gebleken dat zij qua studieduur in het geheel niet overeenkomen met de duur van hbo- opleidingen, dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld en dat geen enkele docent bevoegd is.

Hetzelfde is het geval met de SBO-cursussen die ABC opleiding en training aanbied. Ook voor wat betreft deze cursussen is bij toetsing gebleken dat zij qua studieduur niet overeenkomen met SBO-opleidingen, dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld en dat slechts een docent bevoegd is. Erkenning van deze opleidingen en cursussen is daarmee wettelijk niet mogelijk.

Klik hier voor de Uitspraak GEA