Afspraken met regering Curaçao met betrekking tot een aanwijzing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Afspraken met regering Curaçao met betrekking tot een aanwijzing

Geplaatst op 14 06 2019

DEN HAAG – Vandaag hebben Nederland en Curaçao afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen. Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en overheidsapparaat.

De landen realiseren zich dat dit tijd vraagt en ook dat dit zonder ondersteuning moeilijk realiseerbaar is. Juist daarom wil de Nederlandse regering een concreet handelingsperspectief bieden, dat Curaçao ondersteund bij het realiseren van de ambities uit de Groeistrategie van het kabinet Rhuggenaath. Deze overeenkomst zal per 5 juli a.s. gereed zijn. De ondersteuning wordt direct verbonden met het tempo dat Curaçao zal zetten op het implementeren van de benodigde hervormingen.

Het college financieel toezicht heeft geadviseerd tot een aanwijzing. definitieve besluitvorming hierover vindt plaats in de Rijksministerraad van 5 juli a.s.