Als Ouder hebt u recht op een afschrift van het rapport - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Als Ouder hebt u recht op een afschrift van het rapport

Geplaatst op 26 05 2019

Willemstad- het einde van het schooljaar 2018/2019 is in zicht. Als ouder heeft u conform artikel 21 van de “LANDSVERORDENING van de 14de november 2008 houdende de regeling met betrekking tot funderend onderwijs” recht op een afschrift van het Onderwijskundig rapport (OKR) van uw kind.

Deze landsverordening geeft aan dat over iedere leerling die de school verlaat de directeur, na overleg met het onderwijzende personeel, ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport opstelt. Een afschrift van dit rapport dient aan de ouders van de leerling te worden verstrekt. Aan welke eisen dient het onderwijskundig rapport te voldoen?

Het OKR bevat in ieder geval de volgende informatie;
– gegevens van de leerling;
– het verwijzingsadvies en motivering hiervan, vergezeld van het portfolio;
– gegevens van de toeleverende school;
– gegevens van de ontvangende school;
– gegevens over de schoolloopbaan van de leerling;
– gegevens over de beheersing van de acht educatiegebieden in woord en cijfers;
– gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, en
– gegevens over de werkhouding van de leerling.

Het onderwijskundig rapport is dus een beknopte samenvatting van de schoolloopbaan van een leerling. Het onderwijskundig rapport wordt opgesteld voor de ontvangende school. Op deze manier waarborgt de school dat de leerling ook in de toekomst het juiste onderwijs en indien nodig, passende begeleiding kan ontvangen.

Het doel van dit rapport is dat de opvolgende school de juiste informatie ontvangt van de leerling zodat deze voor een doorlopende leerlijn kan zorgen. Het onderwijskundig rapport is dus niet hetzelfde als het schoolrapport, maar meeromvattend.

#OKR #rapport #onderwijs #onderwijskundig