Beslissingen met betrekking tot sluiting van het schooljaar 2019/2020, grote vakantie en aanvang nieuwe schooljaar 2020/2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Beslissingen met betrekking tot sluiting van het schooljaar 2019/2020, grote vakantie en aanvang nieuwe schooljaar 2020/2021

Geplaatst op 02 06 2020

WILLEMSTAD – In verband met de heropening van scholen vanaf 1 juni j.l., heeft de Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport een overleg gehad met de commissie die de vakantierooster bepaalt. Voor wat betreft de vakantieperiode, sluiting schooljaar en aanvang nieuwe schooljaar 2020/2021, zijn ze de volgende afspraken overeengekomen:

Laatste schooldag 2019/2020 is vrijdag 10 juli 2020

Alle scholen hebben de autorisatie en de mogelijkheid om de laatste week van het schooljaar volledig te benutten. Waar mogelijk kan men gebruik maken van de extra dag (10 juli) om de opleiding af te ronden, diploma’s uit te reiken en andere noodzakelijke procedures uit te voeren. Elke school rond zijn eigen rooster af en geeft deze door aan de leerlingen en de ouders.

Eerste schooldag 2020/2021 is donderdag 20 augustus 2020

De commissie die het vakantie rooster bepaald was het er unaniem over eens om de vakantieperiode ongewijzigd te laten. Genoemde commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de schoolbesturen, een vertegenwoordiger van de onderwijsvakbond, een vertegenwoordiger van de beleidsorganisatie sector onderwijs en wetenschap en ook het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.). Zoals vaker gebeurt, doen scholen een beroep op de leerkrachten om tijdens de vakantieperiode te ondersteunen met de nodige voorbereidingen

Voor een kalender van de schooljaren 2019/2020/2021 klik op deze link: schoolkalender 2019/2020/2021.

De overheid wenst alle scholen een fijne heropening van het schooljaar en succes met de laatste schooldagen.