Beslissingen om scholen op Curaçao te heropenen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Beslissingen om scholen op Curaçao te heropenen

Geplaatst op 18 05 2020

WILLEMSTAD – De Minister van Onderwijs heeft kennisgenomen van de bezorgdheid van de directie en de oudercommissie van de protestantse scholen wat betreft de heropening van protestantse scholen. Beiden verwezen naar het feit dat er pogingen zijn genomen van hun kant uit om op 18 mei 2020 de protestantse scholen weer te kunnen heropenen. De oudercommissie heeft zelfs vermeld dat de Minister van Onderwijs de goedkeuring voor protestantse scholen om op 18 mei 2020 te heropenen heeft ingetrokken, welke niet het geval is.

Het is belangrijk dat de bevolking een idee krijgt van welke benadering de Minister van Onderwijs toepast in de besluitvorming, voor wat betreft de heropening van scholen in de-escalatieperiode van deze COVID-19 crisis. Vanaf het begin van deze crisisperiode zijn alle handelingen en besluiten, die in het kader van het onderwijs worden genomen, gebaseerd op de beraadslagingen met partijen gelieerd aan deze acties en handelingen, vanaf het besluit om scholen op 17 maart te sluiten, na de beraadslagingen met medische experts van het crisisteam, tot aan het besluit voor de exclusieve aanvang van examengroepen op 18 mei. Een van deze structurele beraadslagingen was met het platform van schooldirecties waar het VPCO deel van uitmaakt, dit op basis van het standpunt dat directies goed kunnen bijdragen voor wat betreft de feitelijkheid van de besluiten aan de hand van hun kennis van de realiteit op school. Om deze reden was de beraadslaging met dit platform imperatief voor het nemen van haalbare besluiten. Zodoende heeft de Minister van Onderwijs structurele beraadslagingen gehouden met de vakbond SITEK, die het onderwijspersoneel vertegenwoordigt. Net als de andere beraadslagingen was deze imperatief, gezien het karakter en de voorbereiding van het personeel in het onderwijsveld. Tot nu toe zijn de beraadslagingen naar tevredenheid verlopen, waarbij een basis voor wederzijds vertrouwen is gecreëerd.

Aangezien een besluit om scholen gesubsidieerd door de overheid te heropenen heel belangrijk is, rekening houdend met de gelijkheid tussen deze scholen, hebben betrokkenen dit proces met toewijding en voorzichtigheid doorlopen. Het resultaat van deze is dat er geen andere afspraken zijn gemaakt dan alleen de heropening van scholen in het voortgezet onderwijs (met prioriteit aan examengroepen op 18 mei 2020) en de streefdatum 1 juni 2020 voor scholen in het funderend onderwijs. Als een directie ondanks deze besluiten wenst om klassen in het funderend onderwijs vóór de genoemde datum te heropenen, is het imperatief dat de directie weer met partijen aan tafel zit volgens het beginsel van de beraadslaging waarmee er wordt gewerkt.

De minister beschouwt het feit dat protestantse scholen de uitzonderlijke poging hebben genomen om hun school voor te bereiden lovenswaardig en wilt hij zijn erkenning geven aan de directies, het personeel en de oudercommissies voor deze pogingen. Echter, neemt dit niet weg dat er weer met partijen moet worden vergaderd. Deze vergadering zal a.s. dinsdag 19 mei 2020 plaatsvinden, waarop daarna de gemaakte afspraken die hieruit voortvloeien zullen worden bekendgemaakt.

De Minister van Onderwijs verzoekt de complete bevolking, maar in het bijzonder de scholen om de lokale media en officiële kanalen van de overheid te volgen voor belangrijke mededelingen omtrent heropening van scholen.

Tot slot wilt de Minister van Onderwijs gebruik maken van deze gelegenheid om alle leerlingen in de examengroepen op de middelbare scholen en alle studenten in het sluitingsjaar van het SBO, veel succes, wijsheid en doorzetting in de eindexamens en eindtoetsen toewensen.