Betreffende Vuurwerkvergunning - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Betreffende Vuurwerkvergunning

Geplaatst op 06 11 2017

De Minister van Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Land Curaçao brengt ter kennis van belanghebbenden:

 1. dat de invoer van vuurwerk besteld buiten het land Curaçao gedekt moet zijn door een invoervergunning, af te geven door de Havenmeester;
 2. dat voor de invoer van vuurwerk besteld buiten het land Curaçao tijdig een opslagvergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor bestemd aanvraagformulier, verkrijgbaar ten kantore van Openbare Werken, afdeling Inkoop & Magazijnen;
 3.  dat het besteld vuurwerk moet voldoen aan de door de Minister van Justitie gestelde voorwaarden van 5 juni 1996 en 9 september 1997 gericht aan alle vuurwerkimporteurs volgens Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao A.B. 1963 # 33 Art. 5 lid 1 en 2;
 4. dat voor het vervoer van vuurwerk over de openbare weg gedekt moet zijn door twee vuurwerkvergunningen; één af te geven door de Havenmeester voor het vervoer naar het Kruithuis en één af te geven door Openbare Werken, afdeling Inkoop & Magazijnen, voor het vervoer van het Kruithuis naar de verkooplokaliteiten;
 5. dat het vervoer van vuurwerk niet anders mag plaatsvinden dan met voor dat doel goedgekeurde vervoersmiddelen. De aanvraag voor keuring van de vervoersmiddelen moet geschieden ten kantore van de Havenmeester;
 6. dat aanvragen voor vergunning tot het voorhanden hebben en verkopen van vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2017/2018 vóór 8 november 2017 ingediend moeten worden op een daar-voor bestemd aanvraagformulier verkrijgbaar ten kantore van de Openbare Werken, afdeling Inkoop & Magazijnen;
 7. naast de aanvraagformulier voor het voorhanden hebben en verkopen van vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2017/2018 moet elk persoon zijn document van Kamer van Koophandel (KVK) en zijn cribnummer inleveren bij Openbare Werken;
 8. dat genoemde aanvragen en vergunningen ingevolge de Zegel-verordening 1908 (A.B. 1992 no. 20, zoals gewijzigd) onderworpen zijn aan de zegelbelasting;
 9. voor verzoeken voor het afsteken van pagara’s op de openbare weg dient tenminste drie weken van tevoren een vergunning worden aangevraagd bij het Politiebureau te Rio Canario en dit dient ook te worden medegedeeld aan de Brandweer en de Openbare Werken;
 10. vuurwerkvergunning voor de verkoop aan het publiek wordt alleen overhandigd aan de vergunning aanvrager. Dus elke vergunning wordt individueel afgegeven;
 11. brandweer controleert het adres en ook het verkooppunt/ container van de aanvraag. Het adres en het verkooppunt/ container van de aanvraag voor de  vuurwerk-vergunning moet conform de vastgestelde regels zijn om in aanmerking te komen voor een vergunning; 
 12. voordat de aanvrager zijn of haar vergunning krijgt is deze verplicht om één informatie sessie bij te wonen die georganiseerd wordt door Brandweer Curaçao;
 13. de importeur moet aanwezig zijn bij de testdagen van het vuurwerk, dat door de Brandweer, Openbare Werken  en Milieudienst wordt georganiseerd. De importeur is verantwoordelijk voor één of meerdere personen die het vuurwerk dient af te steken op indicatie van  de brandweerman ;
 14. Brandweer Curaçao eist van de importeur om één van elk model van het vuurwerk te laten testen;
 15. vuurwerk Supermarket is NIET toegestaan; 
 16. elk verkooppunt/ container moet de huidige wetgeving  na leven. Eén van elk model kan aantoonbaar worden gezet, de rest moet opgeslagen worden een in drums  met deksel of in container die goedgekeurd is door Brandweer Curaçao;
 17. de opslag van het vuurwerk moet conform de voorwaarden van Brandweer Curaçao zijn.

 

De Minister van Justitie,

Mr. Quincy C.O. Girigorie