Bijeenkomst buurtbewoners Choloma en Seru Grandi - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Bijeenkomst buurtbewoners Choloma en Seru Grandi

Geplaatst op 27 10 2018

Tijdens een bijeenkomst afgelopen zaterdag (27 oktober 2018), is er met enkele bewoners uit de buurten Choloma en Seru Grandi gesproken over veelvoorkomende problemen in deze buurten. Het gesprek is een vervolg van een reeks eerdere bijeenkomst in het kader van een buurtgerichte aanpak die recentelijk door de Korps Politie Curacao (KPC) is geïntroduceerd. Het X-team, als zijnde het team ter bestrijding van Milieu-illegaliteiten was ook aanwezig bij deze bijeenkomst om voorlichting te geven en vragen van buurtbewoners te beantwoorden.

Op het politiebureau van Montaña verzamelden zich Buurtregisseur Rayon Montaña van de KPC, dhr. Aniceta, namens het X-team de Inspecteur Milieu en Natuur, dhr. De Lannoy en de Inspecteur EOP/EROC van de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning, dhr. Barlowe samen met enkele buurtbewoners van Choloma en Seru Grandi. Na een gesprek over de bevindingen van de buurtbewoners, vertrokken de aanwezigen naar de illegale vuilstortplaats in Choloma.
Foto 1: Illegale landfill te Choloma met kijk in zuidoostelijk richting

Foto 2: Deel van de illegale stortplaats te Choloma met in de achtergrond een afgegraven helling als gevolg van illegale diabaaswinning. Buurtbewoners zeggen vroeger deze natuurgebied vaak als wandelgebied te hebben gebruikt. Iets wat nu verloren is gegaan.

Hierna werden er, bij een van de buurtbewoners, tevens lid van de pas opgerichte ‘neigborhood watch’ van Seru Grandi, thuis mogelijke opties besproken om de illegale activiteiten, m.n. vuilstort, tegen te gaan. De politie is trekker in het opzetten van betere sociale controle in de buurt en heeft tijdens de bijeenkomst de buurtbewoners aangespoord om activer deel te nemen in het toezicht in de eigen buurt, alsmede het melden van illegale activiteiten. Ook werd er aangegeven dat de bewoners een fundraising op gaan zetten, om zo waarschuwingsborden te kunnen plaatsen bij de illegale stortplaatsen. Tenslotte wordt er een groepsapp aangemaakt, zodat buurtbewoners elkaar op de hoogte kunnen stellen.