Bipartite overleg in het kader van IPKO bij het Curaçao Huis - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Bipartite overleg in het kader van IPKO bij het Curaçao Huis

Geplaatst op 24 06 2019

DEN HAAG – Hedenochtend hebben de delegaties van Curaçao en Aruba elkaar bij het Curaçao Huis getroffen in het kader van een Bipartite Overleg in verband met het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Tijdens dit overleg is ondermeer het onderwerp van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen uitvoerig besproken. De partijen zijn het met elkaar eens dat zij, inclusief Sint Maarten, op een lijn staan inzake het feit dat het voorstel niet voldoet aan de voorwaarden zoals geformaliseerd in de door de Tweede Kamer in 2016 aangenomen motie van Laar, te weten een bindend advies door een onafhankelijk orgaan inzake strikt juridische geschillen.

De delegaties zijn het met elkaar eens dat het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen in haar huidige vorm geen brede draagvlak geniet. De Arubaanse delegatie zal tijdens de behandeling van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen een amendement indienen om menig verzuim te herstellen. De delegatie van Curaçao zal geen amendement indienen, maar steunt het traject dat de Arubaanse delegatie ambieert om door het indienen van een amendement het huidige voorstel van Rijkswet te wijzigen.