Branche certificering Hospitality sector Curaçao via het concept Werkend Leren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Branche certificering Hospitality sector Curaçao via het concept Werkend Leren

Geplaatst op 06 05 2019

Willemstad – In het kader van de implementatie van de Groeistrategie economisch deel, zijn er verschillende projecten ogenomen w.o. korte termijn projecten zoals de toeristische investeringsprojecten en de (midden) lange structurele projecten zoals Masterplan Toerisme, Manpowerplanning, National Export Strategy, het oprichten van een Regulatory Board en het project van Red Tape naar Red Carpet. Daarnaast zijn er structuur trajecten opgenomen die zullen leiden tot verbetering van het economisch klimaat en het versterken van de economische structuur van Curaçao. De groeistrategie is een voortzetting van het herstelplan van 2017geinitieerd o.l.v. voormalige Minister van Economische ontwikkeling Steven Martina en dat begin 2018 is gepresenteerd. Dit traject is voorgezet door de huidige Minister van Economische Ontwikkeling de heer Kenneth Gijsbertha die zich sterk inzet voor het realiseren van grote investeringen die de economie aan zullen jagen en tevens voor werkgelegenheid zullen zorgen.

 

In het kader van het voornoemde traject en conform Regeerprogramma wordt binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) als voorzitter van de commissie manpowerplanning gewerkt aan het onderzoek menskrachtbehoefte dat op korte termijn bijdraagt dient te leveren aan de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek heeft betrekking op alle sectoren binnen onze economie. Tot nu toe heeft MEO een onderzoek gedaan in de sectoren Toerisme (hotels en restaurants) en Bouw (Antilliaanse Aannemersvereniging). Het korte termijn doel van dit project is om de “mismatch” tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te identificeren en op te vangen via “crash courses”. Op lange termijn is het doel structurele overlegstructuren op te zetten ter realisering van betere afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. De commissie bestaat verder uit de ministeries SOAW, OWCS en het toeristisch bureau CTB.

 

Om op korte termijn de vraag naar werknemers binnen de horeca sector het hoofd te bieden is het project Branche certificering Hospitality opgezet door Chata in samenwerking met de sector. De communicatie over de inhoudelijke status en voortgang m.b.t. dit project verloopt via vernoemde commissie ManpowerPlaning.

 

Het projectvoorstel is gebaseerd op het concept Werkend Leren en betreft een praktisch traject om volwassenen die minimaal 18 jaar zijn zonder baan, die direct beschikbaar en gemotiveerd zijn om in de Hospitality sector te gaan werken op korte termijn bij te scholen op “entry level”. Dit houdt in dat zij na een korte, praktijkgerichte training vier dagen per week als ‘lerend medewerker’ onder professionele begeleiding aan de slag gaan in de sector en na een positieve beoordeling een branche certificaat ontvangen dat wordt erkend door de sector. Het gehele “entry level” traject omvat een periode van 6 maanden waarbij theorie, praktijk en excursies elkaar afwisselen. Docenten met praktijkervaring in de sector en tevens didactisch onderlegd verzorgen de lessen en blijven de kandidaten monitoren en begeleiden op de werkvloer in overleg met de organisatie (“job coaching”).

 

Aan de hand van de vraag op de markt wordt de volgende trainingen aangeboden: Waiter, Keuken assistent, Bartender, Assistent kok en Beveiliging. Kandidaten kunnen aangemeld worden via een overheidsinstantie of rechtstreeks en worden, indien zij voldoen aan de aanmeldingsvoorwaarden uitgenodigd voor een intakegesprek. Na een positieve beoordeling waarbij vooral de focus ligt op motivatie, persoonlijkheid en verantwoordelijkheid, kunnen zij starten met het traject. De eerste 4 weken opleiding ontvangen zij geen loon, tijdens de leerwerkperiode ontvangen zij het minimumloon.

 

De totale looptijd van het project is 12 maanden. Er wordt in de eerste fase (juni 2019) gestart met een pilotgroep van 45 deelnemers (3 groepen van 15 deelnemers). Het project wordt bekostigd door het Ministerie voor Economische Ontwikkeling. Het project wordt na drie maanden geëvalueerd. De werving van werkzoekenden zal via de ministeries van MEO en SOAW verlopen en via een te houden “job fair” georganiseerd door CHATA. 

 

Er zullen 300 mensen geselecteerd worden die opgenomen zullen worden in het traject. Dit traject zal dan ook nog niet voldoen aan de totale behoefte van de sector aangezien de omvang van de verwachte vacatures vele malen groter zal zijn maar ook op kwalitatief hogere niveaus mensen nodig zijn. Het is een eerste traject om de grote groep werkzoekenden die gemotiveerd is om in de sector te werken de kans te geven op een baan waarvoor bedrijven nu geen geschikte mensen kunnen vinden.