Consumentenprijzen op Curaçao: oktober en november 2018 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Consumentenprijzen op Curaçao: oktober en november 2018

Geplaatst op 19 12 2018

Oktober: prijzen dalen (-0,2%), inflatie 2,3 procent

November: prijzen stijgen (+0,4%), inflatie 2,4 procent

  Prijsontwikkeling oktober en november 2018 vergeleken met de voorgaande maand

Gedurende de afgelopen drie maanden, heeft het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao zich ontwikkeld van 129,7 (september 2018) naar eerst 129,5 (oktober 2018, -0,2%) en vervolgens 130,0 (november 2018, +0,4%).

 De prijsontwikkeling in oktober 2018 wordt vooral gekenmerkt door de prijsdaling van benzine (-2%), leidingwater (-2%) en elektriciteit (-5%), terwijl in november 2018 met name de prijsdaling van benzine (-1%) en de prijsverhoging van leidingwater (+1%), elektriciteit (+3%) en gasoil/diesel (+5%) een rol van betekenis spelen.

 Prijsontwikkeling oktober en november 2018 t.o.v. zelfde maand in 2017

Terwijl de CPI van oktober 2018 (129,5) 3,0 procent hoger is dan de CPI van oktober 2017 (125,7), bevindt de CPI van november 2018 (130,0) zich 3,1 procent boven de CPI van november 2017 (126,1). Deze cijfers (3,0% en 3,1%) geven een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maanden oktober en november 2018 respectievelijk 3,0 en 3,1 procent hoger ligt vergeleken met dezelfde maanden in 2017.

 Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober en november 2018

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, het minimumloon en overige inkomens.

 De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde CPI in desbetreffende maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met respectievelijk oktober en november 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,3 en 2,4 procent gestegen. Deze stijging van de kosten van levensonderhoud komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van de 12-maandsgemiddelde CPI van 125,1 in oktober 2017 naar 128,0 in oktober 2018 en van 125,3 in november 2017 naar 128,3 in november 2018. De inflatie op Curaçao in oktober en november 2018 is derhalve 2,3 en 2,4 procent respectievelijk.   

 Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden

Gedurende de afgelopen twee en een kwart jaar (27 maanden) vertoont de consumentenprijsontwikkeling op Cura­­çao een golvende trend, met een inflatie tussen -0,5 procent (september 2016) en 2,4 procent (november 2018). De gemiddelde inflatie in ons land over deze periode is 1,1 procent.

 Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor de tabellen met cijfers over de consumentenprijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.