Curaçao bereid als humanitaire hub te fungeren richting Venezuela. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao bereid als humanitaire hub te fungeren richting Venezuela.

Geplaatst op 13 02 2019

Curaçao bereid als humanitaire hub te fungeren richting Venezuela.

Willemstad – Curaçao is bereid om als logistieke hub te gaan fungeren voor humanitaire hulp aan Venezuela, zodra het mogelijk is om humanitaire hulp het land in te krijgen. Al enige tijd geleden had de Curaçaose overheid aangegeven bereid te zijn als logistieke hub te fungeren, mocht er een officieel verzoek hiertoe worden ingediend.

Internationaal zijn er concrete en grootschalige internationale initiatieven gaande om humanitaire hulp te organiseren om de situatie van de bevolking van Venezuela te verlichten. Uitdaging daarbij is dat de regering van president Nicolás Maduro die hulp vooralsnog niet wil toelaten, en de voorzitter van het parlement / interim-president Juan Guaidó druk uitoefent om dit desondanks mogelijk te maken.

De Regering van Curaçao verwacht vóór het einde van deze week officieel verzoek  van de Verenigde Staten. Anticiperend daarop heeft de overheid al de nodige stappen ondernomen om verschillende operationele mogelijkheden, consequenties en kansen te bestuderen. Al geruime tijd geleden gaf Curacao aan dat er een positieve grondhouding is ten aanzien van een rol bij de internationale humanitaire hulpverlening aan Venezuela, met als duidelijke voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt wanneer er de mogelijkheid is in Venezuela om de hulp te verspreiden. Curaçao wordt hierbij dan met name als logistiek centrum voor civiele (en dus geen militaire) operaties gebruikt.

Dit is gedaan in de vorm van een principebesluit, waarbij de specifieke modaliteiten verder moeten worden uitgewerkt zodra een formeel verzoek is ingediend. Kernvoorwaarde bij het nemen van deze beslissing is dat Curaçao geen onderdeel wenst te zijn van de inzet van humanitaire hulp voor politieke doeleinden. Curaçao richt zich, om strikt humanitaire redenen en vanwege de nauwe historische banden met het buurland, puur op het verlichten van de situatie voor de Venezolaanse bevolking.

In dit proces kijkt de Regering van Curaçao ook naar de eigen lokale situatie en hoe op verantwoorde wijze – rekening houdende met de recente ontwikkelingen en mogelijke nieuwe situatie – het beste hiermee kan worden omgegaan. Het opzetten van een logistieke hub op Curaçao heeft geen enkele financiele consequentie voor ons land. Het zijn internationale organisaties die de kosten zullen dragen.  

De Regering van Curaçao houdt alle ontwikkelingen in Venezuela nauwlettend in de gaten en zal te allen tijde de gemeenschap van Curaçao blijven informeren over de stand van zaken.