Curaçao en Nederland zijn tot een concreet akkoord gekomen om door te gaan met de tweede Uitvoeringsagenda - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao en Nederland zijn tot een concreet akkoord gekomen om door te gaan met de tweede Uitvoeringsagenda

Geplaatst op 06 05 2021

Op vrijdag 30 april 2021 hebben Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over de concrete inhoud en doelen van de tweede Uitvoeringsagenda. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de richting van het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen, gericht op het versterken van de rechtsstaat op Curaçao en het verbeteren van onder andere het financieel en  sociaal-economisch beheer, dat op fiscaal gebied en dat van zorg en onderwijs. Tijdens een virtuele ontmoeting tussen Premier Rhuggenaath en Staatssecretaris Knops is de tweede uitvoeringsagenda geformaliseerd. 

De tweede Uitvoeringsagenda omvat de voortzetting van verschillende activiteiten en projecten die naar voren kwamen in de eerste uitvoeringsagenda, die bijdragen aan de ontwikkeling van een weerbaardere en veerkrachtigere  economie en gemeenschap. Dus een economie en gemeenschap die veel beter in staat zijn om met crises, nieuwe kansen, en perspectief voor de bevolking en bedrijven om te gaan. Op basis van de ervaringen bij het uitvoeren van de eerste uitvoeringsagenda in het eerste kwartaal van 2021, zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd en nieuwe of aanvullende acties en werkprocedures bepaald voor het volgende kwartaal. Ditzelfde proces zal elk kwartaal plaatsvinden, waarbij dit voortdurend gerelateerd zal worden aan de besluitvorming van de Rijksministerraad voor meer liquiditeitssteun in het kader van de  de COVID-19-crisis. 

Premier Rhuggenaath is tevreden met het proces dat Curaçao en Nederland tot nu toe hebben doorlopen. Het is nu meer dan ooit belangrijk om kordate en concrete stappen te blijven zetten in de uitvoering van het hervormingspakket, dat essentieel is om de sociaal-economische crisis waarin ons land verkeert te boven te komen en perspectief te creëren voor duurzame groei. De voortzetting van de implementatie van deze tweede uitvoeringsagenda is een belangrijke stap om dit te bereiken.